Amerikai-Kanadai Magyar Élet, 1977. április (19. évfolyam, 13-17. szám)

1977-04-02 / 13. szám

MEGBUKOTT INDIRA GHANDI Amikor ez év január 11.-én Indira Ghandi, mindenki meglepetésére , kiirta a márciusi választásokat, biztos volt a győzelmében. Az erősen széthúzó ellenzéki pártok nem jelentettek veszélyt, se rá, se pártjára, az 1947 óta uralmon lévő “Congress Party”-ra. Január 1 l.-e után két olyan esemény történt, amelyekkel Mrs. Ghandi nem számolt. Az ellenzéki pártok összefogtak és “Janata Néppárt” néven közös listával indultak a választásokon. A másik sorsdöntő esemény az volt, hogy Jagjivan Ram, a Ghandi kormány földművelésügyi minisztere, 120 millió “érinthetetlen” (untouchables) vezére, kilépett a kormánypártból és Mrs. Ghandi ellen fordult. Március 21.-én, a választások második napján, nyilvánosságra hozták, hogy Mrs. Ghandi a választái körzetében 55.000 szavazattal elvesztette a képviselőházi mandátumát-. India alkotmánya szerint még hat hónapig maradhat hivatalában, ha a Pártja megnyeri a választásokat. Ebben az esetben Mrs. Ghandinak egy újabb választásnak kell alávetni magát. Ha megnyeri, uralmon marad. Ez az eset azonban nagyon valószínűtlen, mert a kormánypárt alapjaiban megrendült. A Ghandi kormány legtöbb tagja megbukott a választási körzetében. Valószínűleg Mrs. Ghandi látja helyzetének reménytelenségét és a legújabb hírek szerint lemondott. Előzőleg azonban megszüntette az 19 75. junius 26.-án elrendelt rendkívüli állapotot. Mrs. Ghandi választási körzetében a szocialista Narayan győzött, akinek népi mozgalma késztette Mrs. Ghandit a rendkívüli állapot kihirdetésére. Narayan alig három hónappal ezelőtt hagyta el a börtönt. India további sorsát nehéz előre látni. Az ellenzéki pártok kpzös listája nem jelent politikai egységet. A további baloldali eltolódás valószínű, de a moszkvai irányzatú kommunista párt egyelőre úgy létszámban, mint közkedveltségben, alárendelt jelentőségű. Valószínű azonban, hogy a pártok közötti küzdelem előbb-utóbb egy újabb diktatúrához fog vezetni. MEGÖLTÉK KONGO ELNÖKÉT Lapunk hasábjain többször hangsúlyoztuk, hogy Afrika a további politikai szétforgáscolódás útján halad. . .A legtöbb afrikai állam nem érett meg a függetlenségre. Évtizedek fognak eltelni, amig a törzsi problémák úgy-ahogy megoldást nyernek. Ez a folyamat az elmúlt hetekben egy újabb esemaényhez vezetett. Március 19.-én Kongo állam elnöke, a 39 éve^ Marién Ngouabi, merénylet áldozata lett. Bárt he le my Kikadiki kapitány vezetése alatt egy katonai kommandó behatolt az elnök lakásába és gépfegyvertűzze 1 megölte az elnököt. A merénylők elmenekültek. Az ország ügyeinek intézését egy katonai bizottság vette át. Ngouabi 1968. augusztusában került- hatalomra, amikor katonai puccsal az akkori elnököt, Alphonse Masamba-Debat-ot, megfosztotta elnöki székétől. Kongo azóta erősen baloldali politikát folyat. Az egyenlítő két oldalán eltrül-ő ország egyike Afrika legszegényebb államainak. Lakosságának száma 1.3 millió. Terményei: dohány, cukor és kávé. Pártjai előtt néhány évvel ezelőtt olajforrásokat találtak. Jelenleg olaj képezi az állami bevételek kétharmadát. Franciaország és Kina anyagi segélye tartja, úgy-ahogy, egyensúlyban az ország gazdasági életét. Március 21.-én letartóztatták Debat volt elnököt. Azzal vádolják, hogy ő készítette elő a Ngouabi ellen elkövetett merényletet. A PANAMAöCSATORNA KÉRDÉSE Az US Külügyminisztérium jelenti: A Panama-csatornára vonatkozó tárgyalások komoly haladást eredményeztek. Mindössze két pont maradt nyitva: A szerződés időtartama és az US szerepe a szerződés utáni időkben. A Külügyminisztérium reméli, hogy a szerződés-tervezetet még ebben az évben benyújtja a Kongresszusnak. A tervezet szerint a szerződés aláírása után Panama fokozatosan ki fogja terjeszteni fennhatóságát a csatorna-zónára, amely 1903 óta az Egyesült Államok közigazgatása alatt állott. A csatorna technikai kezelését a panamai szakemberk fokozatosan fogják átvenni. A szerződés lejártával a csatorna kezelése teljesen Panama állam ügye lesz. A szerződés időtartamát egyelőre nem határozták meg, de az Egysült Államok valószínűleg elfogadja Panama ajánlatát, hogy a teljes átadás 2000-re befejeződjön. MIRE MEGY EL A PÉNZÜNK Wm. Proxmire szenátor a múlt évben kijelentette, hogy a Kalamazoo Állami Kórháznak nyújtottt tudományos kutatási dijak felesleges pénzpazarlást jelentenek. A kórház orvos-igazgatója Dr. Ronold R.Hutchinson hat millió dolláros rágalmazási pert indított Proxmire szenátor ellen. A Szenátusi Bizottság vállalta Proxmire szenátor ügyvédi költségeit. Eddig 49.000 dollárt fizetett ki a szenátor ügyvédjének. Azt talán mondani sem kell, hogy a szenátor költségeit az adófizetők, az orvos-igazgató költségeit a betegek, végeredményben azonban ugyancsak az adófizetők fogják megfizetni. ANGOLA ÚJRA TÁMAD Előző számunkban beszámoltunk arról, hogy március 10.-én angolai csapatok betörtek Zaire (volt Belga-Kongo) államba. Akkor még nem tudtuk, hogy helyi harcokról vagy nagyobb méretű támadásról van-e szó. Azóta angolai csapatok elfoglalták Kolwezi várost és környékét, Zaire állam legértékesebb bányavidékét. újabb jelentések arról szolnak, hogy angolai gerillák megszállták Kasaji és Sandoa városokat. Kolwezi elfoglalása súlyos csapást jelent Zaire gazdasági életére. Az itt bányászott rézérc képezi Zaire állam legfontosabb kiviteli cikkét. Az amerikai Morrison-Knudson Corp. alkalmazottjainak családtagjait elszállították a veszélyeztetett területről. A cég munkásai egy villany-távvezetéket építenek Katanga tartományban. Március 16.-án megindult a belga és az US hadianyagszállitás Zaircba. Az US külügyminisztérium eddig nem tett emlitést fegyverszállításokról. TÖRÖK - SZOVJET BARÁTKOZÁS Ihsan Sabri Caglayangil, török külügyminiszter, március 13.-án Moszkvába érkezett, ahol hosszúlejáratú gazdasági és politikai tervekről tárgyal a szovjet kormánnyal. Caglayangil reméli, hogy 10 évre szóló, 1.2 milliárd dolláros egyezményt fog kötni Moszkvával. Egyidejűleg a szovjet-török barátsági szerződés is szóba kerül. A múlt év decemberében, erre vonatkozó előzetes megállapodás jött létre, amikor Alexei Kosygin, szovjet miniszterelnök Ankarában járt. ÚJ JUGOSZLÁV MINISZTERELNÖK A jugoszláv országház megválasztotta Yeselin Djuranovics-ot, akit Tito és az Államtanács néhány héttel ezelőtt jelölt ki erre az állásra. Djuranovics a repülőgép- szerencsétlenség következtében meghalt Dzemal Bjedics helyébe lép. Djuranovics eddig a Montenegrói Kommunista Párt elnöke volt. (Montenegró Jugoszlávia egyik szövetségi állama.) Mrs Iréné SZATHMARY L.-9.18.977. 2218 N.Lincoln Ave Chicago.IL. 60614. am erikai-kanadai Í Magyar Elet í eAmetícaii* Canadiari cHungaríaqi cLife AMERICA’S LARGEST WEEKLY IN THE HUNGÁRIÁN LANGUAGE i»j§ _ ÁRA: U.S.A. _ TORONTO * MONTREAL CANADA 35* Vol.l9.No.l3.XIX.évf.l3.szám. NEW YORK*CHICAGO*LOS ANGELES*CLEVELAND*DETROIT★ FLORIDA 1977.April 2. AA4AAA4A44AAA4AAAAAAAAAAAAAAAA4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaAAAAAAAAA CARTER ELNÖK A UN- BEN, A NÉGER - ARAB CSÚCSÉRTEKEZLET ANGOLA ÚJRA TÁMAD, KAMAl, JUMBLATT HALÁLA, PANAMA-CSATORNA KÉRDÉSE, MIRE MEGY EL A PÉNZÜNK? PÉNZPAZARLÁS, TÖRÖK - SZOVJET BARÁTKOZÁS

Next

/
Thumbnails
Contents