Amerikai-Kanadai Magyar Élet, 1978. október (20. évfolyam, 39-41. szám)

1978-10-14 / 39. szám

ARA: 45 CENT. amerikai-kanadai Magyar Elet Cy4merícari> CanadiaricHun AMERICAS LARGEST WEEKLY IN THE HUNGÁRIÁN LANGUAGE ___ TORONTO * MONTREAL __ Vo l.20.No.39.XX.évf.39.szám. NEW YORK*CHICAGO*LOS ANGELES*CLEVELAND ★ DETRCXT * FLORIDA October 14 1978 ELTEMETTÉK I. PÁL JÁNOS PÁPÁT MEGGYORSULT A SZOVJET ZSIDÓK KIVÁNDORLÁSA A Kongresszus “gázháborúja” A “KNESSET” BÉF ÉT AKAR, MI LESZ HA ELFOGY A TISZTA LEVEGŐ?, ŰJ MINISZTERELNÖK DÉLAFRIKÁBAN, MEGGYORSULT A SZOVJET ZSIDÓK KIVÁNDORLÁSA A londoni “jewish Agency” jelenti, hogy ez év első nyolc hónapjában több, mint 100 ezer szovjet zsidó kért kivándorlási engedélyt. Az előző év ugyanazon időszakában a kérvények száma 78 ezer volt, az engedélyek száma 17 ezer. A kivándorlás emelkedésének oka az egyre erősbödő antiszemitizmus. Nincs rá biznyiték, hogy ezt a kormány szítaná, de az alsóbb hatóságok magatartása egyre zsidó ellenesebb. A jóváhagyott kivándorlási kérvények száma 1973-ban érte el eddigi csúcspontját: 4 ezret. Ez volt az az év amikor a détente politika virágjában volt. A londoni jelentés szerint a legutóbbi 10 évben, amióta a kivándorlás lehetővé vált összesen 160 ezer zsidó hagyta el a Szovjet Uniót. BIZH ATUNK-E RADARVÉDELMÜNKBEN? A GAO (General Accounting Office) jelentése szerint az Északamerikai Légvédelmi Parancsnokság komputerje nem zárja ki az esetleges katasztrofális üzemi zavarokat. Ez a jelentés egy új komputer beszerzésével kapcsolatban került nyilvánosságra, amely rövidesen fel fogja váltani a Légvédelmi Parancsnokság eddigi köponti komputerjét. A GAO szakértői azt mondják, hogy az új komputer nem jobb, mint az eddigi, ettől eltekintve a komputer gyártói az 1972-ben megállapított 90 milliós árat közel 100 millióval túllépték. A Légvédelmi Parancsnokság /Colorado Springs) köponti komputerje fogja fel és értékeli ki az. északi .arkkör vidékén elhelyezett radarállomások jelzéseit. Ezek alapján történne intézkedés a “visszavágásra”. Úgy lászik a tapasztalat azt mutatja, hogy a komputernél is előfordulhatnak üzemzavarok, y iz. hogy a központi komputer össze van kapcsolva egy tartalék komputerrel, amely üzemzavar esetén átveszi a szolgálatot, de ilyen esetekben a 25-30 percet biztositó előre jelentésben 15 percig terjedhető késések állhatnak be. Ez már magában is óriási veszély, de ha mind a két komputernél egyidejűleg lépnének fel az üzemzavarok, akkor a “visszavágás” lehetősége megszűnne. A GAO azt ajánlja, hogy a központi komputert alakítsák úgy át, hogy a távoli állomásokról beérkező radarjeleket egyidejűleg több komputer foghassa. A Légvédelmi Parancsnokság mérlegeli ezt a lehetőséget. A KONGRESSZUS “GÁZHÁBORÚJA” Az US Kongresszus csaknem két éve birkózik Carter elnök energia javaslatával. A küzdelem valójában két évtizedre nyúlik vissza. Már Harry Truman és Dwight D. Eisenhower is próbákozott a megoldással. Törekvésük elakadt a Kongresszus ellenállásán. Az energia törvényjavaslat nagyon komplikált. Az USA területén már minden könnyen felszínre hozható földgázt feltártak, csak a nagyobb mélységben található tartalékok várnak még arra, hogy kiaknázzák őket. A földgáz jelenlegi ára nem teszi lehetővé a mélyben fekvő tartalékok kitermelését. Másfél évi elkeseredett viták után a Szenátus és a Képviselőház egyeztető bizottsága vére megegyezett abban, hogy az 1977 április 20-a után felszínre hozott földgáz ára 10%-al lehet magasabb a “régi gáz.” áránál. A jövőben az “új földgáz” ára évi 10%-al fog emelkedni, egészen 1985-ig, amikor az árkorlátozás megszűnik. Az “új gáz” további feltétele, hogy a lelőhely legalább 2.5 mér föld távolságra legyen a legközelebbi ismert lelőhelytől és legalább 1000 lábbal mélyebben, mint annak a vidéknek földgáz tartalékjai. Áz. US Szenátus ezekben a napokban 57 szavazattal 42 ellenében, jóváhagyta ezt a tervet, amelyet még a Képviselőház.nak is el kell fogadnia. A Kongresszus vitája még soká elhúzódott volna, ha a nyugati világ kormányai és közvéleménye nem követeltek volna az USA energia problémájának sürgős megoldását. Az US olaj (földgáz és benzin) ára ugyanis a világpiaci áraknak még az 50%-át sem éri el. Eevenlőre senki sem tudja biztosan, hogy az új törvény (ha létrejön), milyen mértékben fogja emelni a benzin és a földgáz fogyasztói árá.t. A Fehér Ház szakértői úgy látják, hogy a földgáz nagybani ára hat év alatt fokozatosan a jelenlegi kétszeresére fog emelkedni. Jackson szenátor, aki a Szenátus Energiabizottságának elnöke, azt mondja, hogy a fűtésre, főzésre használt földgáz egy négytagú család esetében évi dollár LAETRIL, CSODASZER, VAGY KURUZSLÁS? Körülbelül 10 évvel ezelőtt tűnt fel a gyógyítás terén a laetril, a barack - és szilvamag belső héjából készült keserű kivonat. Az utóbbi években több országban engedélyezték a leatril forgalomba hozatalát. Az USA egészsévügyi hatóságai mindég bizalmatlanul kezelték a leatril ügyet é forgalomba hozatalát nem engedélyezték. Az állatokon végzett kísérletek mindég negatív eredménnyel végződtek. Ennek ellenére a menthetetlen betegek egy része, mint az utolsó szalmaszálba kapaszkodik a leatril használatához. A legutóbbi két évben néhány USA bíróság - adott esetekre - megengedte a laetril használatát. A Nemzeti Rák Intézet eddigi kísérletei sem vezettek határozott eredményekhez. A laetril néhány esetben használt, a legtöbb esetben nem. Eddig azt sem tudták megállapítani, hogy a kedvező eseteket lehet-e a laetril javára írni, mert mindég valami más kezeléssel kombinálva alkalmazták. Most a Nemzeti Rákintézet klinikai kísérletekkel akarja véglegesen tisztázni a laetril problémáját. Az ország nagy kórházaiban kb. 300 végső stádiumban lévő rákos beteget fognak kezelni laetrillel. A betegeket, -a rákos elváltozások szerint - 10 csoportba fogják felosztani. A Food and Drug Adminisztration eddig még nem adott engedélyt ezeknek a kísérleteknek a megkezdésére. Az engedélyezés valószínűleg rövidesen meg fog történni. A legutóbbi időben egy uj vitamin a “B-15” jelent meg bizonyos gyógyszertárakban.Ezt a készítményt “pangamic acid,“/ VAGY “calcium pangamate” a laetril gyártói állították elő. Azt mondják, hogy mindenrejó: a szívbajtól kezdve a cukorbajon, sárgaságon, bőrbajokon keresztül a fejfájásig. ti) bbletkiadást fog jelenteni. A javaslat ellenzői azt állítják, hogy az áremelkedés (négytagú család esetében) évente 100 dollárra is rúghat.

Next

/
Thumbnails
Contents