Amerikai-Kanadai Magyar Élet, 1979. február (21. évfolyam, 5-7. szám)

1979-02-03 / 5. szám

2. oldal AMERIKAI-KANADAI MAGYARÉLET 1979. február 3. WILLIAM CURRIE A Chicago Tribüné munkatársa AMERIKA ÚJ FEGYVEREI FORRADALMOSITJÁK A HADVISELÉST Lomtárba kerülnek a szovjet páncélosai és hadihajói White Sands, New Mex. — A honvédelmi minisztérium nyilvánosság előtt bemutatót rendezett itt legújabb fegyvereiből, melyek az eddigi hadviselést gyökerében változtatják meg. A bemutató oly körültekintő módon volt megrendezve, hogy arról úgy barát mint ellenség tudomást szerezzen. A bemutató költsége 400,000 dollárra rúgott, mely bejelentette a legújabb elektronikus, számitógépes, lézersugaras, infravörös, gombnyomásra működő, televízióval vezérelt uj csodafegyvereket a holnap csataterének primadonnáit. A vezérkar elgondolása szerint a bemutató figyelmeztetésül szolgál úgy a NATO szövetségeseinknek, mint a szovjet világuralmi törekvéseknek, hogy a Varsói Tömb államai elvesztették páncélosaik, tüzérségük és repülőgépeik valamint hadihajóik által az eddig élvezett előnyöket. Amint a bemutató végeztével elhangzott csodálkozások ó-i és á-i elhalkultak a vezérkar tisztjei örömmel vették tudomásul, hogy 5 pontos találatot értek el uj fegyvereikkel és világossá vált mindenki előtt, hogy a holnap háborúja merőben különbözni fog az eddigi hadviseléstől: Kevesebb elhibázott célpont lesz, de annál több vér fog folyni. Az uj hajszálpontossággal működő fegyverek, Dr. William Perry, honvédelmi államtitkár szerint, “nagyobb jelentőséggel rendelkeznek a hadviselés forradalmositására mint a radar készülék okozott a II. világháborúban”. A vezérkar tisztjei/dobogón állva adtak bővebb ismertetést a megjelenteknek az uj fegyverekről. Elsőnek az uj tüzérségi lövedéket ismertették, melyek kilövés után szárnyat bontanak. Ugyanezt teszi az uj bomba is, melyet még ezenkivül a beépített televízió vezérel a célba. Egyes lövedékek huzalt vonnak maguk után amint a célba repülnek, mig egy uj rakéta a csatatér felett kering távol az ellenség tüzerejétől, várva az alkalmas pillanatot, hogy lézersugaras és infravörös célzókészülékével a célba találjon. T—ámWniMx -------------->4 \ M agyar Élet t cAmcficaii* CanadiaricHiinga/iari ^ife MÓKÁS LAftGCST VUXIY HTMC HUNGÁRIÁM IANGOAGE mfle\ * áMfcSAA rn___ WMIO'MMHM __** 36 86 Nortti PARIS Ave.. CHICAGO, Illinois 60634 Főszerkesztő és kiadó: ÁDÁM H ALMÁGY1 LAJOS 3636 N. Paris Ave. Chicago. 111. 60634 Telefon: 312/ 625-8774 Second Clas^ Postage paid at Chicago,111.Published every Saturday Előfizetés egv évre $20,00, félévre $12,00, külföldre Lapárusoknai darabonkénti ár 45 cent 525,00 Editorral and Publishing Office: 3636 N.Paris Ave., Chicago.ill. 60634 j Phone: 625-8774. Managing Editorand Publisher: Louis Halmagyi Ad^ri Ez az uj célzókészülék minden eddigi hasonlót elavulttá tesz. A földi erők voltak az elsők, hogy elindítsák a bemutatót. Egy fegyverszakértő őrnagy állt most a dobogóra. Több mérföldre balra, elől - kezdte ismertetését - áll egy második világháborús páncélos.* Hét mérföldre tőle, egy domb mögött, egy 145 milliméteres löveg uj rézfejes lövedékkel várakozva. A páncélosok leküzdése eddig úgy történt - folytatta magyarázatát - hogy a páncélosok tömegébe 20-40 páncéltörő ágyúból sorozat lövést adtak le, de talán egy lövedék ért csupán célba a leadott százból. A jövőben a tüzérségi megfigyelő jelentősebb szerepet kap az eddiginél és rámutatott egy félmérföjdre levő 2 katonára, akik egy lézersugaras célzókészülékkel várakoztak. Amint megpillantották a páncélost 3 rövid lézersugarat bocsátottak rá, mely elárulta a 155-ös számítógépnek a páncélos helyzetét. A löveg tüzelt erre. Három másodperc múlva a kilőtt lövedék félútjában szárnyat bontott és a tüzérségi megfigyelő a páncélos tornyára irányította a lézersugarat. A repülő lövegben beépített műszer ezalatt egy félmérföldes körzetben kereste a páncélosról visszaverődő lézersugarat, melyet a másodperc tört része alatt megtalált és 3 perccel a kilövés után a lövedék a páncélos tornyába csapott és azt használhatatlanná tette. Az új rézfejes lövedék 4,500 dollárba kerül az eddig használttal szemben, mely csak 250 dollár volt, de mégis olcsóbb mint páncélos ellen páncélost bevetni. Szakértők egyhangú véleménye szerint az új fegyverek a védelmet fogják előnyösebb helyzetbe hozni a támadással szemben és ez megszünteti a szovjet által tömegével alkalmazott páncélos hadseregek eddigi előnyét, mert a védelem új fegyverei egyenként ki tudják őket lőni. A hordozható új célzókészülék és a távolból irányított lövegek elavulttá teszik az egy millió dolláros páncélost, a 24 millió dolláros repülőgépet és a 2 milliárd dolláros repülőgépanyahajót. Amit mi látunk -folytatta az őrnagy - azt ki is tudjuk lőni. A lézersugárral történő célzást meg lehet ugyan zavarni egy füstfüggöny alkalmazásával, mely elveszi a tüzérségi megfigyelő látási lehetőségét, de ugyanakkora támadó páncélos parancsnok sem láthat és igy előbb-utóbb ki kell jönni neki a füstfüggöny mögül. Láttunk még egy támadó helikoptert is, mely egy domb mögül repült fel és huzal vezérelt lövést adott le. Űj célzási rendszer még az infravörös sugár alkalmazása is, mely keresztül lát füstön és ködön is. Ezekkel az új célzókészülékekkel a megfigyelőnek a célpontot kell először célba vennie. Az infravörös sugár képet vesz fel a cél által kibocsátott hőröl. Amint a lövés megtörtént a megfigyelők elhagyhatják helyüket. A bemutató végeztével Harold Brown honvédelmi miniszter nem volt hajlandó jóslatokba bocsátkozni a jövőt illetően. “Sohasem gondolkodom 10 évnél előbbre” jelentette ki. A halálsugár még nem tartozik az amerikai arzenálba, de már ott tartunk, hogy hollywoodi forgatókönyv irók fantáziáját is túl szárnyaltuk. Folytatás a 3. oldalon Lézersugárral céloz a katona

Next

/
Thumbnails
Contents