Királyi főgimnázium, Arad, 1885

AZ ARADI . KIRÁLYIFŐGYMNASIUM NA К ÉS AZ EVVEL ÖSSZEKAPCSOLT ÁLLAMI FŐREÁLISKOLÁNAK ÉETESÍTŐJE AZ 1885—86. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: KUNCZ ELEK, IGAZGATÓ. ARAD, 1886. NYOMATOTT GYULAI ISTVÁNNÁL.

Next

/
Thumbnails
Contents