Királyi főgimnázium, Arad, 1895

AZ ARADt KIRÁLYI FuGYMNASIUM t t f r AZ 1895 — 96. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZZÉTESZI IMPFNER IGAZGATÓ I ÉLA TARTALOM: Adatok az intézet történetéhez — A tanintézet állapotrajza — Szabad dolgozati feladatok — Érettségi vizsgálat — Gyorsírókor — Alapítványok — Jutalmazottak — Ösztöndíjasok — Torna­ügy — Érdemsorozat és statisztikai táblázatok — Értesítések —• Tankönyvváltozások — Pályázati hirdetések. ARAD GYULAI ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJA 1896

Next

/
Thumbnails
Contents