Tanítóképezde, Arad, 1907

AZ ARADI Á££A1TU TAniTÓKéPZŐ-inTéZ€T €RT€SÍTÓje HZ 1907-8. 1SK. éVRÖC. ☆ h TflnrtRi krr KőzRemüKöDésévec szeRKeszTerre: SZÖÍÍŐS] JSTVRI1 ☆ ARAD, ARADI NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖNYVNYOMDÁJA 1908.

Next

/
Thumbnails
Contents