Pauer Imre szerk.: Athenaeum 1899. 8. kötet (Budapest, 1899)

t ATHENAEDM PHILOSOPHIAI ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT •Mr 'If A MAGYAR TUD. AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI Dr. PAUER IMRE, OSZTÁLYTITKÁR. NYOLCZADIK KÖTET. 1899-1K ÉVFOLYAM. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1899

Next

/
Thumbnails
Contents