Pauer Imre szerk.: Athenaeum 1904. 13. kötet (Budapest, 1904)

ATHENAEUM PHILOSOPHIAI ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A MAGYAR TUD. AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI Dr. PAUER IMRE, OSZTÁLYTTTKÁR. TIZENHARMADIK KÖT. 1904-IK ÉVFOLYAM. KIADJA A BUDAPEST MAGYAR TUDOMÁNYOS 1904. AKADÉMIA

Next

/
Thumbnails
Contents