Az Ország Útja, 1942 (6. évfolyam, 1-11. szám)

1942 / 1. szám

AZ ORSZÁG ÚTJA fU vL'w\ VI. ÉVFOLYAM * 1. SZÁM * 1942 JANUÁR HÓ SZERKESZTIK RARANKOVICS ISTVÁN, DESSEWFFY GYULA GRÓF Bóka László: Igazság és élet. — Lengyel Balázs: Az egyéniség kérdé­séről. — Kecső István: Társadalompolitikai meggondolások. — Gonda Imre: A szláv államok kialakulása. — Jöcsik Lajos: Egy főváros szüle­tése. — Gál István: Egy Kossuth-kiállítás. — S z a b a d szószé k. — Sárkány Oszkár: Vajda János. — Kása János: Világirodalom a nagy- közönségnek. — Könyvsze m l e.

Next

/
Thumbnails
Contents