Marianne Pollak: Egy nő megtanulja: mi a szocializmus (Budapest, 1946)

Kv világ — az a világ, amelyben élünk — omlik össze és munkanélküliek, kétségbeesettek milliói mennek benne tönkre. Egy világ — az a világ, amelyben eszményeink élnek! — alakul ki előttünk és szocialista módon érző és gondolkozó emberek millióit már csak ez a remény élteti. Bennük, a szo­cialista. tömegekben dobog a vörös, vonagló szív. De az érzés önmagáiban még nem visz előre. Tudo­mányosan iskolázott gondolkodással kell ^párosulnia, hogy a tompa tömeg cselekvő osztállyá emelkedjék. Ebben a férfiak eddig megelőzték a nőket, mert a nővel, elsősorban a proletárnővel szemben, nagyon sok vétket követtek el. Ma már azonban a proletár­nő is eljutott a dolgok megérzéséig. Meleg segítő- akarata, érzékeny lelke már nem csupán férjét, gyermekét, otthonát öleli át, de mindenkit, aki a nagy közösséghez tartozik. Itt az ideje tehát annak, hogy a nő gondolkozását is iskolázzuk. Az elmúlt történelmi korszakok, bármelyik uralkodó osztály volt az, amely lényegüket meghatározta, csupán a férfit tekintették társadalmilag vezető lénynek. Csak a feltörekvő munkásosztály törődik azzal, hogy a két nemre alapított társadalmi rendet teremtse meg. Ezért fontos, hogy a szocialista nő megismerje a mozgalmat, a nagy embereket, akik vezették, a nagy ideálokat, amelyek őket eltöltötték és ezeken át nőjjön hozzá a feladatokhoz. Azt a célt szolgálja ez a füzet. Adjuk ezt oda minden elvtársnő kezébe, aki­ben él a vágy, hogy ő is a mi szellemi fegyvereink hordozója legyen, abban a nagy hadseregben, amely arra készül, hogy a régi világ romjain újat, jobbat teremtsen. Világosság Könyvnyomda Bt. Budapest VIII, Conti u. 4. Feledő* nyomdavezető: Epari István.

Next

/
Thumbnails
Contents