Szabó Ervin: A tőke és a munka harca (Budapest, 1911)

MODERN KÖNYVTÁR I IRODAIM!, MŰVÉSZETI, TUDOMÁNYOS GYŰJTEMÉNY ■ modern írók könyvesháza SZERKESZT! OÖMÖRI JENŐ fi Modern Könyvtér célja: fi modem magyar iroda­lom és a világirodalom kiváló irodalmi, művészeti és tudomá­nyos alkotásainak megismertetése és népszerűsítése. fi Modern Könyvtár célja: U1 kultúra megteremtése Magyarországon, különösen azok között, akik a mai gazda­sági viszonyok áldatlan, de természetes következményekép, nem részesülhetnek a kultúra ezerféle gyönyöreiben. fi Modern Könyvtár célja: fi magyar Íróknak, általá­ig ban a magyar Irodalomnak a külföldön való megismertetése és F 'mertetése. E végből a Modern Könyvtár-ban i— Ve csak német nyelven — megjelennek a német könyv- rére a legkitűnőbb magyar Írók és költők művei, 'orditásokban. dern Könyvtár munkatársai: az újabb magyar egklválóbb munkásai, kik részben saját alkotásaik szerepelnek a Modern Könyvtá r-ban, rész- nagyobb Idegen irók alkotásait interpretálják ma­rén, a legigazibb művészettel. К-egy szám ára 40 fillér, minden további ára azonban csak 20 fillérrel több Je POLITZER ZSIGMOND ÉS FIA ST, IV. KECSKEMÉTI-UCCA 4. SZ.

Next

/
Thumbnails
Contents