A Bánya, 1910 (3. évfolyam, 1-52. szám)

<7 Budapest, 1910. január 2. 1. szám. A BANYA A bányászat, kohászat, gépipar és az összes i -=3 rokon iparágak szaklapja. ■---------- ■ Wochenblatt für Berg-, Hütten- und Maschinen­wesen, sowie alle verwandten Industriezweige. *A MEGJELENIK MINDEN VASARNAF. ERSCHEINT JEDEN SONNTAG. ELŐFIZETÉSI ÁR: Egész évre .. .. 12 K | Félévre .. .. Negyedévre .. .. 3 K Hirdetések díjszabás szerint. 6 K Felelős szerkesztő: Dr. BISCHITZ BÉLA, Szerkesztőség és kiadóhivatal: — Redaktion & Administration Editor’s Office and Administration: Budapest, VII., Abonyi.utcza 11. sz. Földszint. Telefon 108—00 FRÖLICH és KLUPFEL GÉPGYÁR, BÁNYAMUNKA VÁLLALKOZÓK. Iroda: BUDAPEST, IX., ÜLLŐI-UT 25. Sürgönyeim: AKNA BUDAPEST. TELEFON-SZÁM: 105-28. Elvállal: mindennemű bányászmunkát, aknamélyitést, tárnák és keresztvágatok hajtását nacjv teljesítmény-szavatossággal (B. 135/35) £3 CD- Cf) ÖJ­Cf) A3 CD íáii feSSí Cs£íi Worthington Szivattyugép R.-T. Budapest, ¥., Yáczi-körut 4|b. sz. k­------------------------------—.....................mi K érjen prospektust. Mindennemű gazdaságos üzemű földalatti bánya- szivattyu. Szabadalmazott félacél mélyitö-sziyattyuk. (B. 2r/13) ^y/qiO tn CD mma a CD er CD "5 CQ Cffi 0 if) (/) CD CJ1 Kézi és süriltetf^Wve^tíC^éi hajtott fúrógépek- Lég-furó- KalapácsoK- Skénteeelőg'^D^k'. Furóállványok. Légcompres- sorok. SüritettVk?^ögő ek CTtcfcetfuró telepek teljes be­rendezése. VentiN^or^ bariba1 és ipari célokra. Szállító vitlák. Kis motor«/.gjo^/ag^o feüritett levegőre. Sűrített levegővel hajtott eStólQk^űíáiek, szegecselőkalapácsok, kazánkő-tisztitok^^do^ep/ők öntödei célokra. oy á rt m á n y o K:

Next

/
Thumbnails
Contents