A Bánya, 1919 (14. évfolyam, 1-4. szám)

1919-01-19 / 1. szám

XIV. ÉVFOLYAM. BUDAPEST. 1JH&'JANUÁR 10. 1. SZÁM. 2 R BÁNYÁSZÁT. KQHßSZflT,GÉPIPAR ES P\l9SSZES WOCHENBLATT FÜR BERG-HÜTTEN-UND MASCHINEN" □ □ □ R9K9N IPARÁGAK SZAKLAPJA. □□□ V\ WESEN,S2WIE ALLE VERWANDTEM INDUSTRIEZWEIGE. ­MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. ERSCHEINT JEDEN SONNTflÍ=^ft| ELŐFIZETÉSI A KA: tíüESZ ÉVKE . . 24.*- K | FÉL ÉVRE . . . 12.— K NEGYED ÉVRE . t>.— K FŐSZERKESZTŐ: DK- BÁNYAI BÉLA ÜGYVÉD. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, V., SAS-UTCA 20. TELEFON 108—00. Hirdetések mm. számítással díjszabás szerint. Tdjes süiifdí te?cgi booiteések Stabil és mozgó kompressorisjc. Demon Gesellschaft m. b. H. für Eercwerhs- msschinen und Pressét snlagen. WIEN« IV. Bjráfcsfr. 4. IBS* IBBBBEBSB3I9BBRÍ3BBBBBBBBB ’’ZICK-ZACK” SZU KAPCSOK a letrjobb összekötő kapcsok mindennemű hajtószíjra. — Próhauiintákat díjtalanul küld KK® FRANZ KÜSTNER Dresden-N. K B B gaggBBBBBBBBBgBBggBBgBggfflBBBBBBBBBBBBBBBBmMM KM ÖÄSßSÄJSia <&i Ö2f 232 2ÉÉ S8S Sí 8S5 SS* <**

Next

/
Thumbnails
Contents