Halászat, 1938 (39. évfolyam, 1-24. szám)

HALÁSZAT KIADJA AZ ORSZÁGOS HALÁSZATI EGYESÜLET 1938. ÉV. XXXIX. ÉVFOLYAM 1—24. SZ. SZERKESZTI: DR UNGER EMIL TÁRGYMUTATÓ ÉS NÉVJEGYZÉK. I. Tárgymutató. Hivatalos rész: Oldal. Halászati tilalmi idő, Az 1938. évi — megállapítása ............... 29 Halküldemények térítése, Külföldre irányuló — nek megálla­pítása ........................................................................................ 106 Nagyobb cikkek: Balaton. Mégegyszer a — pontyosítása ................................. 85 Balaton. Változások a — halászati r. t.-nál ........................... 113 Csontlágyulás, A halak — a. (Rachitis.) ................................. 14 Duna, Hírek a magyar — ról .................................................... 95 Dunán, Mohács alatt a— .......................................................... 12 Elektromos halászat. Az — ........................... 1., 9 , 22., 31., 55 Felvidék, Mit hoz a — halász szemmel nézve? ..................... 106 Folyami halászat, A — 49 Halak előkészítése hűtéshez, A — 24 Halászatunk rendezése.................................................... 29., 37., 54 Halastavak termelési viszonyainak vizsgálata ......... 93., 103., 115 Halászélet Rovignóban ...................................................................... 73 Halászok napja, szabadvízi ........................................37., 51., 61 Halbetegség, Egy eddig kevésbbé ismert — röl. (Ihthyopthö­rissis.)..,.................................................................................. 43 Halkivitelünk, Édesvízi — és tengeri halbehozatalunk 1932— 1938. években ...................................................................... 112 Hálókonzerválás .................................................................................. 77 Halpióca, Hogyan szabadítjuk meg a halakat a — tói? ......... 57 Halpusztító madarak és irtásuk ...................................................... 44 Hámori Tó, Ponty telepítés a — ban ....................................... 15 Kárász, Széles-kárász, keskeny ............................................. 2., 23 Kopoltyúpenész, A — (Branchiomyces sangninis Plehn.) • ... 70 Magyar halásztestvéreink .................................................................. 97 IV. nemzetközi édesvízi halászati, tógazdasági és halpropa­ganda, A — értekezlet Belgrádban.................................... 90 Nyíltvízi halászatunk megmentése ................................................ 70 Pisztrángtenyésztés, A sopron-kőhidai — és ennek tanul­ságai ................................................................ 69., 79., 91., 109 Pontytermés, Javaslat a mesterséges tógazdaságból származó magyar — értékesítésére .............., .................................. 98 Rákos víz, A Bükk — és .................................................................. 56 Tengeri-ugorka, A — mint táplálék................................................ 64 Tógazdasági teendők, Télvégi — ....................................... 16., 106 Irodalom — Könyvismertetés: Akvárium, „Az ................................................................27., 117 Halászati törvények és a rájuk vonatkozó rendeletek. Hirde­tés......................................................................................... 7., 16 Oldal. Vadászemlékek, horgászélmények, vitéz uzsoki Szurmay Sán­dor báró: — ............................................................................ 19 Wunder Wilhelm: Physiologie der Süsswasserfische Mittel­europas ................................................................................... 19 Társulatok — Egyesületek: Alsó-Rába h. t. közgyűlése .......................................................... 65 A Sziléziai h. e. 1937. évi tevékenysége ................................. 75 Balatoni h. t. közgyűlése ................................................................ 59 Bodrogi h. t. közgyűlése ................................................................ 75 Budapestvidék h. t. közgyűlése ......... ........................................ 5 Cibakházi—Saápi h. t. közgyűlése ............................................. 75 Dunaszekcső—Drávatoroki h. t. közgyűlése ........................... 65 Érd—Dunaegyházai h. t. közgyűlése ....................................... 65 Esztergomi h. t. közgyűlése .......................................................... 66 Halásztelek—Kókafalvi h. t. közgyűlése ................................. 75 Hármaskörösi h. t. közgyűlése .................................................... 5 Hernádvizi h. t. közgyűlése .......................................................... 65 Középső Rába h. t. közgyűlése .................................................... 65 Kubikgödrök hasznosítása....................................................... .. 47 O. H.E. választmányi ülései és közgyűlése 4., 17. 26., 32., 98., 116 Szob—Kővári—Ipolyi h. t. közgyűlése ................................. ... 59 Szolnokvidékl Alsótiszai h. t. közgyűlése ............................. 75 Szolnokvidéki Felsőtiszai h. t. közgyűlése .................................‘ 5 Záhony—Cigándi h. t. közgyűlése .............., ............................ 65 Újdonságok — Vegyesek: Árjegyzék ...8., 20., 28., 36., 48., 60, 68., 76., 84., 96., 108, 118 Ausztria legnagyobb pisztráng telepe Kalwangban Steiermark­ban van ..................................................................................... 75 Balaton, Sebespisztráng a — ban ............................................. 17 Balaton, Szivárványos pisztráng a — ban ................................ 25 Bálnahalászat, A német — .......................................................... 75 Bálnavadászhajó, 250 — nekivág a tengernek ..................... 58 Bariss Gyula f.................................................................................. 107 Böröcz Mihály min. tan. a folyammérnöki ügyosztály vezetője 74 Cápafog, mint fizetési eszköz .................................................?. 47 Csongrád—Szegedi h. t. közgyűlése ............................................. 18 Csuka, A — gyomra ...................................................................... 26 Cethalászat, A — filmen ................................................................ 59 Dr. Darvas Rozália kisérletügyi gyakornok ................................... 74 Dómján János 25 éves szolgálati jubileuma ........................... 58 Finszter Ferenc f .................................................................. 25 özv. Fischer Frigyesné f .................................................................. 64 Friss tengeri halfogás szabályozása Németországban ,........ 75

Next

/
Thumbnails
Contents