Halászat, 1940 (41. évfolyam, 1-12. szám)

HALÁSZAT KIADJA AZ ORSZÁGOS HALÁSZATI EGYESÜLET 1940. ÉV. XLI. ÉVFOLYAM 1-12. SZ. SZERKESZTI: Dr. UNGER EMIL '■■■■Bt inni. TÁRGYMUTATÓ ÉS NÉVJEGYZÉK. I. Tárgymuió. Hivatalos rész. Halászati tilalom. .— — — — —. — — — — 41 Pisztrángtenyésztési tanfolyamról hirdetmény. — 82., 89 Nagyobb cikkek. Balaton: A —----ponty állománya és a horgászat. — Biológiai egyesúly, A vizi élettér ------a t— Adria, Halászataim az — n. — — — - — — — 94 Búvárhalászat. A — ról. — — — — - — — 36 Búvárhalász: Ismét a — atról. — —• — '— — — 13 Csallóköz, A — történelmi hala — — — — — — 19 — : halászatának története. — — ■ ' — — — — ,5 Egy XVIII. századi polihisztor kiadatlan írásai a magyar halászatról. — — — — — — — 57 Erdély. — — — — — — — — — — — 74 Eternit a haltenyésztés szolgálatában. — — — — 37 Felhívás■ — — — — — — — — — — — 9 «Fogas», A —. — — — — — — — — — 51., 60 Fogas, A — kérdésről. — — — — — 68., 78., 85-, 91 «Fogas», Tisztázzuk a fogalmakat a — kérdésben. — 92 Galóca, A — (Salmo hucho L.) mesterséges tenyésztése. 67 Halászat, A magyar — múltjából. — — — — — 93 Halászatunk kérdései. — — — — — — — — 82 Halászati Csarnok, A — bővítési munkálata. — — 85 — : kiállítás, Az új —i csarnok. — — — — — — 17 — : törzskönyvről. — — — — — — — — 43 Jászói pisztrángos, A — gazdaság. — — — — — 29 Kálitrágyázás, A — tógazdaságainkban. — — — — 37 Kongresszus, Nemzetközi víztechnikai kiállítás és halá­szati — Liegé-ben. — — — — — — — 3 Mátyás király vizái. — — — — — — — — 22 Pióca, Az orvosi —áról. — — — — — — — 32 Pisztráng, Hazai — tenyésztésünk irányelvei és kilá­tásai. — — 1., 10., 34., 41., 49., 59., 65, 74., 83 Süllők, A — fontos szerepe és szaporítása a tógazdasá­ságokban. — — — — — — — — 12., 77 Vizahalászat Tolnán 1800-ban. — — — — — — 22 Vízfolyások, A — jellegzetességei. — — — — — 85 Vízvizsgáló módszerek, újabb — a halászati gyakorlat céljaira. — — — — — — — — — — 89 Irodalom — Könyvismertetés. Balaton, A-------élete (Könyvismertetés.) — — — 101 «Fogas». (Könyvismertetés.,) — — — — — — 43 D. V. Grimalschi: Über die Entwicklung der Eier und Larven des Zanders (Lucioperca sandra Cuv. et Val.). (Könyvismertetés.) — — — — — — 78 Heuschmann Ottó: Die Schleienzucht. — — — — 24 Magyar katona, A — a Kárpátokban. (Könyvismertetés:) 78 Taucherfischerei. (Szurmay S. bárótól.) (Könyvismer­te és.) — — — — — — — — — — 45 Unger Emil: Die Zucht des Zanders in Karpfenteich­Wirtschaften und in freien Gewässern. — — 24 Kérdések és Feleletek. Mennyit veszítenek a halak súlyukból a víz alatt. — 35 Társulatok — Egyesületek. Országos Halászati Egyesület köz- és választmányi ülései — — — — — — 6., 24., 45., 53., 86 Választmányi tagok létszámemelése és alapszabály­módosítási kérdések: — — — — — — 26., 38 Újdonságok — Vegyesek. Árjegyzés 5-, 15., 27., 39., 47., 55., 61., 69., 79., 87., 95 Danicska Lajosf — — — — — — — — — 39 Halászati előadások. — — — — — — — — 69 Halászati társulatok, Kimutatás a magyar----------ról. 62, 70 Halászattal kapcsolatos teendők. — — — — — 15 Halastavak trágyázása. — — — — — — — — 12 Hírek a Dunáról. — — — — — — — — — 95 Hízlalási, Tájékoztató a----------hitelakcióról. — — 27 Kecsege, A----------'re vonatkozó érdekes adatok — 79 Kiállítási bírálati jegyzőkönyv. — — — — — — 39 Lazac, A ----------félék törvényes legkisebb méreteiről 69 Lazac, Autón viszik ívni a----------okát. — — — 7 Németország, Hogy áll a tógazdasági termelés «Nyári Egyetem», A soproni---------- — — — — 61 Oxigéntartalom, A víz-----------mának hatása a halak ra. — — — — — — — — — — 60 Pataky Beksits Tibor f — — — — — — — 27 Pézsmapocok irtás. — — — — — — — — — 7 Pisztráng, Újabb ismereteink a ------táplálkozás bioló giájáról. — — — — — — — — — _ 104 Pironcsák Antal■ f — — — — — — — — — 39 Ponty, A -—— élő- és hasznos súlya. — — — 12

Next

/
Thumbnails
Contents