Halászat, 1941 (42. évfolyam, 1-12. szám)

HALÁSZAT KIADJA AZ ORSZÁGOS HALÁSZATI 1941. ÉV. XL1I. ÉVFOLYAM EGYESÜLET 1-12. SZ. SZERKESZTI: DR UNGER EMIL TÁRGYMUTATÓ ES NÉVJEGYZÉK. I. Tárgymutató Hivatalos rész: Oldal Adók, Az egyenes — ra vonatkozó törvényes rendelke­zések módosítása stb. — — •— — — — — 9 Cirokszakáll forgalmának szabályozása — — — — 82 Halászat, Nyiltvizi — fokozottabb ellenőrzése — — — 51 Halászati tilalom, Az 1941. évre szóló —. — — — — 41 Halélettani állomás elnevezésének megváltoztatása — 65 Haltakarmány biztosítása — — — — — — — —: 14 Ráktelepítés támogatása — — — — — — — — 81 Tanfolyam, pisztrángtenyésztési — — — 1., 42., 89., 107 Tógazdaságok (nyilvántartott —■) részére küldött kérdő­ívek szövege — — — — — — — — — 1 Vendéglőkben kiszolgáltatható halételek mennyiségének újabb megállapítása — — — — — — — — 65 Visszacsatolt keleti és erdélyi területeken a halászati jogra vonatkozó jogszabályok — — — — — 49 Vöröskórság elleni küzdelem — — — — — — — 81 Nagyobb cikkek: Akváriumi megfigyelések Siófokon — — — — 3., 21 Balaton, Aszály- és apály a — turzásövében — — — 82 Bolharákok élete, A — — — — — — — — — 100 Élőponty árának alakulása — — — — — — — 83 Értéktelenebb halak feldolgozása Keszthelyen — — — 47 Fogasivadékok, hidrák és leptodorák élet-halálharca — 76 Hal, A legvérengzőbb — — — — — — — — — 103 Halászat, A magyar — múltjából — — — — — 90., 101 Halászat, az 1940. év halászata — — — — — — 20 Halpiac, A — helyzete októberben — — — — — — 92 Halpióca, védekezés ellene — — — — — — — — 103 Ingola, Az erdélyi —. — — — — — — — — — 12 Jégmadár, A — és a vízi cickány — — — — — — 32 Kiállítás, bírálati jegyzőkönyv — — — — — — — 33 Kórokozó, A ponty járványok —1 — — — — — — 102 Lehalászás után - - — — — — — — — — — 43 Oldal Dr. Maucha Rezső kísérletügyi főigazgató — — — — 65 Kiállítás, Mezőgazdasági — — — — — — — — 33 Nyérc, A —. — — — — — — — — — —r — 77 Pézsmapocok gyűjtése — — — — — — — — 95 Pisztrángkeltetők — — — — — — — — — — 43 Pisztrángtenyésztés, Hazai — ünk irányelvei és kilátása 28., 52 — — — — — — — — 4., 26., 42., 81., 90., 98 Ponty tenyészanyágról— — — — -r— — — — — 19 Szabad vizeink halállományának fokozása — — — — 11 Székelyföldi pisztrángosomról — — — — — — — 60 Tenyészponty kihelyezés, Nemes — a Duna és Tisza mentén — — — — — — — — — — 68 Torzfejű ponty, Érdekes — a Balatonból — — — — 47 Törpegém, A —. — — — — — — — — — — 93 Vizi cickány, A jégmadár és a —. — — — — — — 32 Vízi élettér, A — biológiai egyensúlya 1., 18., 26., 51., 57., 67., 73 Vízfolyások, A — jellegzetességei — — — 31., 61., 85., „Vöröskórság“, Küzdelem a — (hasvízkórság) ellen 58., 66., 102 • Irodalom — Könyvismertetés: Bakcsó és üstökös gém táplálkozási oekologiája, A — 14 Állatok, Az — csodálatos világa — — — — — —■­Pióca, orvosi; Unger Emil: Der medizinische Blutegel und seine Bedeutung in der Wasserwirtschaft. (Könyvismertetés.) — — — — — — — — Tengeri halak. (Könyvismertetés.) — — — — — — 45 Kérdések — Feleletek: „Halfajták és változatok“ — — —• — — — — — 54 Pisztrángfajok, Űj magyar —. — —. — — — — — 53 Társulatok — Egyesületek: Budapestvidéki h. t. közgyűlése — — — — — — 39 Gumicsizma beszerzése — — — — — — — 87., 95 Haltakarmány, 1941. évi — biztosítása — — — — — 86

Next

/
Thumbnails
Contents