Honi Ipar, 1906 (7. évfolyam, 1-24. szám)

1906-01-01 / 1. szám

VII. ÉVFOLYAM 1. SZ. HONI 1906. JANL-rtK A MAOYAR IPARPÁRTOLÁS ÉS IPARFEJLESZTÉS KÖZLÖNYE. AZ ÖNÁLLÓ VÁMTERÜLETÉRT KÜZDŐ IPARI, KERESKEDELMI ÉS KÖZGAZDASÁGI FOLYÓIRAT. A MUNKAADÓK SZOCZIÁLIS ÉRDEKEIT, A VÁLLALKOZÓK ÉS NAGYIPAROSOK KÖ# SZÁLLÍTÁSI ÜGYEIT FELÖLELŐ ÉS AZ IPAR MINDEN ÁGÁBAN MŰSZAKI ISMERETEKET-TERJESZTŐ SZAKLAP. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL BUDAPEST VI. KÉR., KIRÁLY-UTCZA 34. SZÁM. JNfil—55. * FELELŐS SZERKESZTŐ: SUGÁR OTTÓ. TÁRSSZERKESZTŐ: GYÁRFÁS OSZKÁR. megjeloSk minden hónap i-én és EGÉSZ ÉVRE FÉ Figyeljünk a TÖRLEY-PEZSGŐ ar valódiságára! ÓVAKODJUNK AZ UTÁNZATOKTÓL! KÜLÖNLEGESSÉ»! Szabadalmazott ÚJDONSÁG! biztonsági aczéllemez - zárópecsétek zsákok és tejkannák számára. RFNHFf OlTQ7TÁV Budapest, v., vAczi-körut 80. sz. a-j IN L/M-j L. VIUOL 1 rtV zárópecsét- és fémárugyár. ■■■■■■ ■■ —■ —= ZELLERIN M.-féle gyári részv.-társ. <él <M cáí BUDAPEST Törzsgyár és Igazgatóság Uj gyár: VII.Nagydiófa-u. 14 VII.,Telep-utcza 43 Városi fiókraktár: V., Erzsébet-tér 1. sz. K észít minden fajta csillárokat és világítási tár­gyakat, fémöntvény-disztárgyakat, légszeszkály- hákat, központi fűtés és szellöztetési berendezése­ket, községi vízműveket, házi vízvezeték-, fürdő- és légszesz-berendezéseket, épület- és diszbádogos- munkákat és mindenfajta viz-szürőket. ói ét lg EISELE JÓZSEF RÉZ-, ÉRCZMŰ- ÉS GŐZKAZÁNGYÁR Budapest, V., Váczi-ut 152. Készít: Gőzkazánokat Víztisztítókat Dervaux-rendszer. Csővezetékeket Felszerelvényeket Reservoirokat Hegesztett munkákat Vashordókat szege­cselt kivitelben. Jttagyar kézbe /a v^yar reszelő! G AÁL ISTVÁN BUDAPEST, X., Paskál-malom. Első minőségű tégelyöntésü aczél- ból készült reszelök gyártása. Használt reszelök a legújabb mód szerint újra vágatnak. Precziziős reszelök nagy készletben. S A m. klr. belügyminiszter ár 112,771/1905. sz. rendeletében kőtelező használatra elrendelt HENZEíIlé ROBBANÄSMENTES w EDÉNYEKET * V GYÁRTJA A V Magyar Fémlemez-Ipar Részvény-Társaság BUDAPEST VII., Gizella-ú —— Absolut Biztonság! FINGER FRIGYES tletlroMililal is mechanikai müiiehr. Elvállalja kórházak, intézetek, stb. teljes berendezését, valamint javításokat. Röntgen­éé elektromedikai készülékek állandó raktára. Budapest, VI., Hajós-utcza 41. Tele fon 19—29. Telefon 19—29. „LIFT“ . magyar felvonó és ^ v készülékek gyára V Kovács, Szalai és Társai BUDAPEST. Gyár: IX, Oufli-ÚT 117. = Telefon 337. Iroda: VII,RÖZSA-ÜTCZA 45. Ajánlják legkitűnőbb kettős kőtélrend- uerB villamos személyfelvonóikat Ideal-, gomb vagy kötél-lnditó-készüló- kekre. Készítenek mindenn--- ' á.étolfolv—** 1

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents