Kazán- és Gépujság, 1904 (3. évfolyam, 1-24. szám)

1904-01-01 / 1. szám

III. évfolyam. Budapest, 1904. január hó 1 KAZÁN- ÉS NÉPÚJSÁG Folyóirat műszaki ismeretek terjesztésére. Megjelenik minden hó 1-én és 16-án. Előfizetési ára egész évre 4 korona. Ejg Szerkeszti: PFEIFER IGNÁC műegyetemi magántanár, Budapest, VIII., József-körút 30. sz. * Betelt a fjét sovány esztendő. Találj nem pusztítatta, sáska nem jártar ezt az országot es mégis végtelen a nyomorúsága. Ezernyi ezer munkás kéz munkátlanúl sorvad, száz= ezren vitorláztak el, idegenbe keresni jobb hazát. Be ne csüggedjünk mi sem, a kik azt tartjuk, hogy itt kelt élnünk, halnunk: minden jel arra mutat, hogy végre virrad. 2Kozzon is megvirradást minden jé barátunknak a forduló év — betelt a hét sovány esztendő ! A «Kazán- és Gépujság» szerkesztője. Amerikai szerszámgépek és amerikai munkások. Nem minden amerikai szerszámgép mintadarab és nem mindegyik felel meg úgy czéljának, mint a hogy a szerkesztője gondolta és mint a gyártója és terjesztője hirdeti. Tény azonban az, hogy az Egyesült-Államok különösen a mi a tömeggyártást illeti, az egész világon vezérszerepet játszanak, a lehető legtökéletesebb gépekkel rendelkeznek és ezen téren Angliát is, az ősiparállamot és Amerikának is mesterét, háttérbe szorították. Angliában persze, az első sorban érdekelt gyárosok, nem tudnak e vitázhatatlan ténybe bele nyugodni és minden áron azon vannak, hogy a szerencsés vetélytársat ismét utolérjék, sőt ha lehet, azt megelőzniük is sike­rüljön. E végből legügyesebb, kellő műhelyi gyakorlatot szerzett műszaki embe­reiket azon utasítással küldték ki Amerika legnagyobb gyarvárosaiba és első­rendű gyáraiba, hogy ott következő kérdésre igyekezzenek kellő és kimerítő választ szerezni és megoldást találni: 1

Next

/
Thumbnails
Contents