Kazán- és Gépujság, 1905 (4. évfolyam, 1-24. szám)

1905-01-16 / 2. szám

IV. évfolyam. Budapest, 1905. január hó 16. 2. szám. MIN- is f,MISIK Folyóirat műszaki ismeretek terjesztésére. Megjelenik minden hó 1-én és 16-án. Előfizetési ára egész évre 4 korona. Egyes szám ára 20 fillér. Szerkeszti: PFEIFER IGNÁC műegyetemi magántanár, Budapest, VIII., József-körút 30. sz. — Eredeti közlemény. — A legjobb tömszelencze. — utánnyomás mos. ­(Folytatás.) A körkeresztmetszetű tömítőzsinór használata csak az első üzembevétel idejében kedvezőtlenebb (de nem lényegesen) a négyszögletesnél, mivel az egyes tekervények között nagyobb hézag képződik, ha folytonos zsinórt alkalmazunk csavarvonalosan. Később, a szorító hüvely hatása alatt a hézag mindjobban kisebbedik, a zsinór körkeresztmetszete négyszöggé változik. Az egyes körkeresztmetszetű gyűrűk alkalmazása labyrinttömítést ered­ményez, ha a gyűrűk száma elegendő nagy. Vigyáznunk kell, hogy az egyes gyűrűk összeillesztése hézag nélküli legyen és a tömszelenczében egymáshoz képest elfordítva, hogy a gőz könnyen át ne fújhasson. A gyűrűket a 12. vagy 13. sz. ábra szerint vágják. A háromszög keresztmetszetű zsinórok 12. sz. ábra 13. sz. ábra alkalmazása azon előnynyel jár, hogy ugyanazon méret mellett, különböző bőségű tömszelenczékbe alkalmazhatók és jobban engedik meg a rúdnak haránt elmozdulását. A háromszög-keresztmetszet legömbölyített csúcsánál létesített gyűrűalakú hézagok labyrint-tömítést adnak, minek folytán kisebb felületi nyomás elegendő a tömítés eléréséhez. A túlhevített gőz kiterjedtebb alkalmazása és tért hódítása, a tömszelencze tömítőanyagának keresésében a tisztán fémből való tömítéssel való kísérlete­zéshez vezetett. A fémszálakból való zsinórok nagyobb felületi nyomást, bő kenést igényeltek és e mellett a rudakat erősebben koptatták, mint a növényi vagy aszbeszt tömítések; ezeket tehát hamarosan elejtették. Helyettük egyes, két- részű, tömör fémgyűrűket alkalmaztak, melyeket a rúd felületére pontosan rá illesztettek, mint a csapágyakat a csapra szokták. A csapágyakkal szerzett tapasztalatok útmutatásul szolgáltak arra nézve, milyennek kell lennie a tömítőanyagul használható fémnek. Puhának és mégis kopásnak ellentállónak, tehát síma felületűnek kel lennie és főleg képlékenynek, hogy a rúd felületéhez jól oda simuljon és 17

Next

/
Thumbnails
Contents