Kazán- és Gépujság, 1908 (7. évfolyam, 1-24. szám)

KAZÁN- ÉS GÉP-UJSÁG SZERKESZTIK: ■“/*« PFEIFER IGNÁC és PÉTER JE MŰEGYETEMI NY. RK. TANÁR MÉRNÖK FŐMUNKATÁRS: BERMANN MIKSA ÁLLAMVASUTI FŐMÉRNÖK 1908. TARTALOMJEGYZÉK. VII. ÉVFOLYAM. 4 Anyagvizsgálat és megmunkálás. A csiszolás és csiszolókorong. Irta: Bcrmann Miksa ... ... 147, 155 Aczélosztályozás a csiszolószikra alapján. Irta: Bcrmann Miksa ... 2, 11 A fémek előállításának módozatai _ — — — — — — 167 A gyorsesztergaaczélok ................. — — — — — — — 81 A kovácsolásról. Irta: Bcrmann Miksa ... ... ... ... ... ...129, 137 A nickelaczélokról ... ____—.................— — —.............— — 13 A sterofém gyártása és kovácsolása .................. ... ... 109 Autogénhegesztés .... _ —...........- ... — — — — --- 61 Autogénhegesztés... ... _ ... — — — — — - - — 97 Autogénhegesztés Schááp rendszere szerint ... .... ... ... ... 187 A vas rozsdásodása ... ................ — — ... — 115 Az autogénhegesztésről. Irta: Bcrmann Miksa _ ... ... ... ... 173 Czementálás. Irta: Bcrmann Miksa ... .............. ... ... ...183, 199 Enyv, vas és fém részére _ — — — — — —.............— 115 Fortélyos edzés ................ — — — — 188 Haladás az edzésben _ — _ — — — — — — — 7, 12 Hegesztőpor vas és aczél részére ...................... ... — — 106 Öntöttvas méretnövekedése hőbeli kezelés folytán. Irta: Bcrmann Miksa _ ... _ ... .......................... — 22 Öntvények kitöltése ... ... _ — — —....................— — 115 Tömegáru hegesztése _ — _ — — —.............-.............. 86, 94 Uj bronzötvözet _ ... — — ——. — ... — ... — 179 Vanadium tartalmú öntöttvas ... ... — — — .............— 58 Vasöntvények zinnezése _ — ... —..............— ............ — 98 Elektrotechnika. A Máv. uj villamosvilágitási berendezése Pozsony-rendezőn. Irta: Strobl Vilmos _ ... _ ... _ _ _ — ... _ 140 A st.-denisi villamos mű ................— — — — — — — 125 A villamos motorok _ — — — ...............— — -......... 5 Dynamó-robbanás.. ............................. ................. — -* — 99 Edison uj akkumulátora... ................. — ... — ... — — 105 Elektromos erőforrások ára ................ . — ... ... ... ... 124 Gyújtogató közlőmű-szij ..................... . — ......... — — 15 London villamos erőszükséglete ........................ ... — — 179 Munkagépek villamos hajtása ... — — ..............— — 121 Villamos edzőkemencze ... ..............................— — — ... 1H Gázüzem, gázgép, mótor. A földgáz felhasználása _ ... ... _ — — — —.............— ' 77 A gázmótorok _ _ _ — ........................— —.............— 89 A legjobb mótorgázgenerátor _ .... .......................— — — 49 A motorok mozgató anyagai. Irta : Jalsoviczky Géza _................. 69 A mótorüzem Romániában _ ... ........................ ... ... 33 A tüzgépek ... ... ............................... ... ... ................. 74 Az égés folyamata gázgépek hengerében ... ... ... 71 Egy 35 lovas Dieselmotor... _ ... _ _ ... ... ... ... 98 Exploziós motorok töltéshőfoka .......... ........................ ... ... 201 Gázmótorok megindítása _ _ _ ... ................. ... ... 124 Generátorgáz motorkocsival ... .... ... ... ... ... _ ... .... 65 Helytelen dimensiókkal szállított szivógázmótor... _. ... ... 114 Kísérletek kis mótorokkal ... ... ................. ......................... 105 Naftalinmótor _ _ _ _ _ _ ... _ ... ... ... 88 Nyersolaj és generátorgáz _ ... _ ... __ ... ... .... ... 46 «Motorikus erőtermelés uj módja _ _.... ................. ... 82 Szivógázmótor-telep ...................................... ... ... 98 Szivógázmótor-telepek barnaszéntüzelésre .................................. 159 Gépek, géprészek. A szijtárcsa ... ... ... ... ... .............................................. 106 Bamag-féle rugalmas kapcsolás.. ..................... ... ... .... ... 82 Felszakadt vörösréz gőzvezető cső ... .................. ... ... ... 73 Géprészek felületi keményitése ................ .............................. 170 Gőz- és villamosüzemü bányaemelőgépek... .. _ __ ... 30 Kalypso-csapágy _ _ ... ... _ _ _ _ _ _ ... 115 Szabványos géprészek a gépgyártásban .................. ... ... ... 38 Szokatlan forgattyucsaptörés. Irta: Czitronyi János ... _ ... 70 Vasbetonból készült lenditőkerékkoszoru .............. ... ... ... 58 Gőzgép, gőzüzem. Aether és naphta gőzgépek __ ... _ ... ... ... ... ... _ 102 A gőzfogyasztás csökkentése _ ... _ ... ........................ 57 A gőzturbináról ... ... — _ ... ._ ... .. .................. 151 A gőzüzemű telepek ................. ... ... ... ........................ 97 A Heintz-Westinghouse-féle fűtési rendszer ................. ... ... 145 A Hopkins-féle fűtési rendszer _ ... ... _ ... _ _ ... 103 A Kolb-féle czentrifugál kondenzátor... ____... ... ... _ 95 A Kolb-féle gőzturbina ... ................. ................. ... _ 164 A vákuum befolyása a turbinák gőzfogyasztására ... ... 14 Az első gőzturbina ............... .................. ... ................. 15 Condenzátor csövek ... _ ... ................................ ... ... 133 Duplex szivattyú ................................ ......................................_ 189 Egy gőzüzemű telep átalakítása _ ... ......................... ... ... 63 Gőzgépek és gőzturbinák ... ... _ _ ... ... _ _ ... 134 Gőzkondenzátorokról, Irta: Péter Jenő ... ... ... ... 192 Gőzmérő ... .......... ... ... ... ................. ... ... ... ... 104 Gőzmérő készülék .................. ... ................................................. 81

Next

/
Thumbnails
Contents