Magyar Gépipar, 1906 (15. évfolyam, 1-23. szám)

Gőzcséplőkészletek ,|2( benzinmotcrok, SZALMAPRÉSEK gőzhajtásra, aratógépek e°;ébmezőgazdasági gépek legújabb szerkezetben és legjobb к ivitelben kaphatók Budapest, V., Váczi-körut 32. Árjegyzéket és költségvetést kívánatra ingyen és bórmentve küldünk. ­___________ _ I 1 I T. gépészek és művezetők figyelmébe ajánljuk: § I I Scbvarçz József « Társa § fûdapest V., Váczi-körút 26. Szárú Technikai, gép-szerszám és kenő-anyagait. I I JS w wwww w w WWW w www w w w w w w ww WWs ^ CD « » « S' 33 1/3 «-+■ _ 2. §;<S 2 l'g: CD' ■ ■ 1Л ^ CD O. '•dai^o 3 2 Ï05 N 5 Kecskeméti Árpád BUDAPEST, V., Llpót-körut 7. Telefon (interurban) 71—05. St'iQ C. Wilb-Sobo çi áros vezérképvis. Gyár alapittatotf 1875-ben. sabban szállít: mindeanemü feszméröket vasból és fémből, vacuummérőket pyrometer, fordulat számlálókat, gőzsipokat, indikátorokat, hőmérőket, szabad, dugattyurugókat legkiválóbb minőségben. Állandó raktár. $ Részletes ajánlatok szívesen küldetnek. Feszmérfi javításokat legpontosabban eszMzöl. Idegen : Mit jelentsen ez a kép ? Géplakatos : Ezek az emberek kipróbálják a Guttmann J. és Társa ezég által gyártott hires »Columbia« és ^Lassale« nevű kék munkás öltönyöket, melyért 'a ezég kezeskedik, háromszor hatan nem képesek széjjel tépni. Idegen : Csodaszerü I Micsoda más tulajdonsága van még ezen ruháknak ? Géplakatos : Ezen öltönyök tartósság és ár tekinte­tében minden más gyártmányt jóval felülmúlnak, miért is két Ízben arany éremmel lettek kitüntetve ; valódi indigó kék festésű ezérna szövésből duplán varrva készülnek, és szabadalm. vasgombokhal vannak ellátva, melyek soha nem szakadnak le. Idegen : Úgy képzelem, hogy sokan vannak, akik e kitűnő gyártmányt utánozzák. Géplakatos : Ezt jól eltalálta, de aki csalódni nem akar, az nézze meg okvetlenül vájjon rajta van-6 a gombon a Gutmann J. és Társa ezég neve ; ha nincs rajta, akkor biztos lehet benne, hogy utánzott. Idegen : És mi ezen ezégnek pontos czime ? Géplakatos : E jeles ezég czime : Gutmann J. és Társa BUDAPEST, V1L kér., Kerepesi-ut 16. szám. kék munkisöltöny és divatáruház. Minták és árjegyzékek kívánatra küldetnek.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents