Magyar Gépipar, 1907 (16. évfolyam, 1-22. szám)

XVI. évfolyam. Gőzcséplőkészletek ЙД, benzinmotorok SZALMAPEÉSEK gőzhajtásra, aratógépek ^éb mezőgazdasági gépek k vezerui Budapest, V., Váczi-körut 32. legújabb szerkezetben és legjobb kivitelben kaphatók Árjegyzéket és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küldünk. ----—----------r:— i I T. gépészek és művezetők figyelmébe ajánljuk: $ I Scb^arçz József és Társa I Cûdapest V., Vàçzi-kôrût 26. Szán?. I I Technikai, gep-szerszám es kenő anyagait. sssmoateiísifetafe* Kecskeméti Árpád BUDAPEST, V, Lipót-kürut 7. Telefon (interurban) 71—05. StQÎQ C. Wiib Sob9 ■ áros vezérképv s. iSiä il Ш» Gyár alapittato(t * ‘S75-ben. m sabban szállít: mindennemű feszmérőkeí vasból és fémből, vacuummérőket pyrometer, fordulat számlálókat, gózsipokat, indikátorokat, hőmérőket, szabad, dugattyurugókat legkiválóbb minőségben. Állandó raktár, ф Részletes ajánlatok szivesen küldetnek. Feszmérd javitísotat leupontosabban eszközöl. Idegen : Mit jelentsen ez a kép ? ­Géplakatos : Ezek az emberek kipróbálják a Guttmann J. és Társa ezég által gyártott hires »Columbia* és »Lassale« nevű kék munkás öltönyöket, melyért a ezég kezeskedik, háromszor hatan nem képesek széjjel tépni. Idegen : Csodaszerü I Micsoda más tulajdonsága van niég ezen ruháknak ? Géplakatos : Ezen öltönyök tartósság és ár tekinte­tében minden más gyártmányt jóval felülmúlnak, miért is két Ízben arany éremmel lettek kitüntetve; valódi indigó kék festésű ezérna szövésből duplán Varrva készülnek, és szabadalm. vasgombokkal vannak ellátva, melyek sohanem szakadnak le. Idegen : Úgy képzelem, hogy sokan vannak, akik e kitűnő gyártmányt utánozzák. Géplakatos : Ezt jól eltalálta, de aki csalódni nem akar, az nézze meg okvetlenül vájjon rajta van-e a gombon a Gutmann J. és Társa ezég neve ; ha nincs rajta, akkor biztos lehet benne, hogy utánzóit. I Idegen : És mi ezen ezégnek pontos czime ? Géplakatos : E jeles ezég czime : Gutmann J. és Társa BUDAPEST, VII. kér., Kerepesi-ut 16. szám. kék munkásöltöny és divatáruház. Minták és árjegyzékek kívánatra küldetnek.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents