Magyar Grafika, 1931 (12. évfolyam, 1-4. szám)

1931-01-01 / 1-2. szám

.Az idei leipzigi tavaszi vásáron legújabb kivitelű, 87X120 cm alakú Roland kétszínnyomó- gyorsanjáró-offsetsajtónk több napon át egy legfinomabb raszterű munkát két színben nyomott, amikor SOOOJyet^aizaz 10000 nyomást végzett óránként Minthogy a mások által kiállított hasonló egyik gép meg­felelő gyorsaságot nyomás nélkül ért el, egy másik pedig e gyorsaságot megközelíteni sem tudta, így a Roland két- színnyomó-gyorsanjáró-offsetsajtó nyomásteljesítménye a leg­magasabb, amely valaha az egy- vagy kótszínnyomó íves offsetsajtóval elóretett. Roland-gépeink megépítésének előnyei a gépek kiszolgá­lását annyira megkönnyíti, hogy a gyakorlatban mennyisé­gileg, minőségileg és időtartamban a legkiválóbbat nyújtják. Más oldalról körlevelekben, hirdetésekben és prospektu­sokban ajánlott „legjobb", „leggyorsabb" stb gépek tel­jesítményei, a fenti tényálláshoz képest, tárgytalanok. ROLAND egy és kétszínnyomó-gyorsanjáró offsetsajtá a vezető német világmárka! FABER & SCHLEICHER AG «OFFENBACH AM MAIN OFFSET- ÉS KŐ NYOM DAI SAJTÓK LEGNAGYOBB NÉMET SPECIÁLGYÁRA Nyomatott az Első Magyar Cartonlemezgyár R. T. Budapest-Budafok, „Turul" finom famentes kartonján, 66x100 cm. 240 kg.

Next

/
Thumbnails
Contents