Magyar Kárpitos Ipar, 1914 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1914-01-01 / 1. szám

IV. ÉVFOLYAM. 1914. JANUÁR 1. 1. SZÁM. A Budapesti Kárpitos-, Gombkötő-, Paszományos- és Paplanos-Ipartestületnek, a Magyar kárpitos- és paszományos- mesterek országos egyesületének és a Magyar Kárpitos-, Gombkötő-, Paszományos-és Paplanos-Mesterek Szövetségének ' HIVATALOS KÖZLÖNYE. ' Felelős szerkesztő: KOZILEK GYÖRGY. ____________________Főszerkesztő: RIES PÉTER, ipt. alelnök. HTMI INK ATÁR SAK • Dr* szepessy rezsö, Dr. havas Béla, Dr. vermes nandor, barta ARTUR, BAUER IGNÁC, BODONYI JENŐ, BOKOR MANÓ LIPÓT, FISCHER ZSIGMOND, FODOR PAL, GYÖMRÖI M. MANÓ, GROSZMANN ARMIN, HÉRMAN ÖDÖN, KRAMER HENRIK, KRÖSZL ISTVÁN, LEIPNIK ARMIN, RADÓ ARTUR, STEINBACH GABOR, STEINER GYULA, SZABÓ LÁSZLÓ. AZ ÉVFORDULÓHOZ! Lapunk nagybecsű olvasóit, főmunkatársait, mun­katársait és hirdetőit az újév beköszönte alkalmá­val a legöszintébb szerencse kívánalmakkal üdvö­zöljük. Legyen a beköszöntött 1914-es esztendő mindannyiunk részére a megelégedettség forrása és hozzon üzleti téren végre valahára jobb ered­ményeket. A SZERKESZTŐSÉG. Egy kis beszámolás. - Egy kis programm. Irta: RIES PETER főszerkesztő, Amidőn átlépünk az uj esztendőbe, meg­állásra int minket a lelkiismeret szava, hogy számon kérje tőlünk a lezáródó esztendő mun­káját. Csak azzal kezdhetjük ezúttal is, hogy becsülettel igyekeztünk a reánk bízott felada­toknak megfelelni. Nem mi vagyunk sáfárko­dásunknak bírája, de ki ezt a tisztet vállalja, az tegye a mérleg egyik serpenyőjébe a magyar kárpitosipar közéleti munkásainak rendelkezé­sére álló eszközök gyengeségét, a másikba mi tesszük, amit el tudunk végezni egy rövidke, de annál nehezebb év alatt és akkor, ha jó a szeme a birónak, látnia kell, hogy csak a becsű-

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents