Magyar Üveg- és Agyagujság, 1917 (17. évfolyam, 1/382-24/405. szám)

1917-01-01 / 1. (382.) szám

XVII. évfolyam. Budapest, 1917 január 1. 1. (382.) szám. Magyar Üveg- és Agyag újság A MAGYARORSZÁGI ÜVEG-, AGYAG-, PORCELLÁN- ÉS KERAMIA-1PAR SZAKKÖZLÖNYE A MÁRVÁNY-, KŐ- ÉS TÉGLAIPAR MINDEN ÁGÁT FELÖLELŐ SZAKLAP az ÜVEG- ÉS PORCELLÁNKERESKEDŐK ÉS ÜVEGESEK ORSZÁGOS EGVESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA ALAPÍTOTTA: TÓTH IGNÁC Előfizetési ár: Negyed évre... ... ... — Fél évre _____________ Egész évre ... ... ... ... 4 korona 8 , MEGJELENIK MINDEN HO I-EN ES 15-ÉN. Főszerkesztők: Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Gyár-utca 4. szám. ZSOLNAY MIKLÓS és ILLÉS JÓZSEF Telefon: 104—82. HIRDETÉSI ÁRAK: egész oldal 80 korona, fél oldal 40 korona, negyed oldal 20 korona. — Nagyobb megrendelésnél árengedmény. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□aaQDaooaDaaDDDODDDDaoEciooooüanD□□□□□□- BÁN ÉS MIHALIK — az Első Magyar Üveggyár R. T. főraktára Budapest, V., Gizella-tér 1. (Haas palota.) SÜRGÖNYÖM: Üveggyár Gizellatér. TELEFON: 33-83. Specialitás: Bel- é3 külföldi Kristályüveg asztali készletek, Virágvázák, Jardinierrek, Toilettekészletek, Dísztárgyak, mindennemű finom Használati üvegkülönlegességek és egyéb üveg műiparárúk. ATendéglői, kávéházi és * szállodai üvegáruk állandóan nagy raktáron. Préselt, Csiszolt és fnvott üveg. Mézes üvegek. Kern golyók. : : Läufer Ferenc és Béla Budapest, Vili., József-hörút 19. < ■ Magyarországi vezérképviseletek ; Eberhardt 6 Co., porcellángyár (ezelőtt Moser-Brothers) Meierhöfen bei Karlsbad. Tea-, kávé-, mokkakészletek és csészék, olcsó bazárcikkek. Tichy & Schönfeld, porcellángyár Lessati bei Karlsbad. Közönségesés fagonbögrék nagy választékban. Zettlitzer Kaolimrke fl. D. Abth. Porcellanfabrih Merkelsgrün bei Karlsbad. Fehér használati edények, legújabb alakú étkező-, kávé-, tea- és mokkakészletek. Raktáron tartunk dús választékban likőr­készleteket, ezüstözött állványokat, író­asztal felszereléseket, virágvázákat, stb. Telefonszám: „József“ 4—97. : •v»\­Deutsch Mór és Jenő Budapest, VI., Szerecsen-uftca 57. sz. Telefonszám: 25-80 Tükörfon csóró zás és Javítás. ífVFr1 csiszolás, vésés, edzés, UvJjU homályosítás, díszítés. Bazárt likőr. Rézfoglalatú ajtóbetét gyártás.

Next

/
Thumbnails
Contents