Magyar Üveg- és Agyagujság, 1919 (19. évfolyam, 1/430-7/436. szám)

1919-01-01 / 1. (430.) szám

XIX. évfolyam. Budapest, 1919 január 1. t, (430.) szám. Magyar Üveg- és Agyagujság A MAGYARORSZÁGI ÜVEG-, AGYAG-, PORCELLÁN- ÉS KERAMlA-iPAR SZAKKÖZLÖNYE A MÁRVÁNY-, KŐ- ÉS TÉGLAIPAR MINDEN ÁGÁT FELÖLELŐ SZAKLAP JU ÜVEG- ÉS PORCEbliÁNKERESKEDŐK ÉS ÜVEGESEK ORSZÁGOS EGVESÜLETÉNEK HIVaTfltiOS LflPja ALAPÍTOTTA: TÓTH IGNÁC Előfizetési ár: Negyed évre .................... Fél évre .............. ........ Egész évre .................... 6 korona 12 , 24 , MEGJELENIK MINDEN HÓ 1-ÉN ÉS 15-ÉN. Főszerkesztők: ZSOLNAY MIKLÓS és ILLÉS JÓZSEF Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Gyár-utca 4. szátu. Telefon: 104—82. HIRDETÉSI ÁRAK: Egyszeri beiktatás egész oldal ICO K, fél oldal 80 K, negyed oldal 40 K. Nagyobb megrendelésnél árengedmény Fv // VERŐ SÁNDOR BUDAPEST, VII., KERTÉSZ-UTCA 39. TELEFON: 168-47. A würkenthali, pollerskircheni üveg-, a gróf Czernin-féle porcellán-, a Spitz-féle briixi fayence- és az erfurti Kaestner és Toebelmann-féle lámpaárú gyárak vezérképviselete és raktára. Állandó raktár: a legfinomabb kristály-, diszrnu- és festett üvegárukban. Vázák, jardinierek, bonbonié- rek, likőr- és dohányzó készletekben. Asztali üveg-, porcellán- és fayence készletek, vala­mint fémárukban. Raktáron tartunk dús választékban likőr- készleteket, ezüstözött állványokat, író­asztal felszereléseket, virágvázákat, stb. Telefonszám: „József“ 4—97. Läufer Ferenc és Béla Budapest, Vili., József-hörú Deutsch Mér és Jené Budapest, VI., Szerecsen-utca 57. sz. Telefonszám : 25-80 Tükörfoncsorozás és javítás. fTTTrm csiszolás, vésés, edzés, U VCfU homályosítás, díszítés. Bazárt likőr. Rézfoglalatú ajtőbetét gyártás.

Next

/
Thumbnails
Contents