Magyar Üveg- és Agyagujság, 1937 (38. évfolyam, 1/771-12/782. szám)

1937-01-01 / 1. (771.) szám

XXXVIII. évfolyam Budapest, 1937 január 1 1. (771.) szánt Magyar Üveg- és Agyagujság A MAGYARORSZÁGI ÜVEG-, AGYAG-, PORCELLÁN- ÉS KERAMIA-IPAR SZAKKÖZLÖNYE A MÁRVÁNY-, KŐ- ÉS TÉGLAIPAR MINDEN ÁGÁT FELÖLELŐ SZAKLAP Előfizetési ár: Negyed évre ..................__ 2 pengő Fél évre.. .......................... 4 „ Egész évre ................... 8 „ MEGJELENIK EGYELŐRE MINDEN HÓ 1-ÉN Felelős szerkesztő: ROÓZ REZSŐ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Jókai-utca 4. szám Telefon: 1-104-82. Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban: Budapest, VI., Jókai-utca 4. — Telefon: 1-104-82 GRUNFELD ÁRMIN üveg, palack, porcellán, kőedény, lámpaárű gyári raktára: Budapest, X., Mázsa-utca 19. Telefoni 1-48 5-40. VÁROSI ÜZLET: Vili., Blaha Lujza-tér 3. Telefon ; 1-393-53. Ajánlunk azonnali szállításra: csiszolt, préselt és service árút, hitelesített korcsmái üveget, különféle öblösárút: úgymint befőttes, babos, ugorkás, gyümölcs- izes, cognac, gyógyszer, conserv és patent befőttes üveget. _______ Raktáron tartunk: í-a fehér és színes porcelíánárút, étkező, teás, mocca és sandwich készleteket a legmodernebb decorokban complett összeállításban, valamint kőedényárút. „Kispesti Granit“. „Santos“ kávéfőző eredeti beszerzési forrása. demyonok \ / Príma olcsó árban. Englman Nór is Miksa üveg-, porcellán-, kőedény- és lámpaárúnagykereskedök Budapest, IX., Boráros-tér 6. TELEFONI 1-391-60 Azonnal szállítunk la fonásű gömbölyű és lapos demyonokat a legolcsóbb árban. Továbbá la minő­ségű fehér és szines porcelíánárút, préselt és csiszolt üvegárut, la beégetett lámpacsö­vet, gránit kőedényt, valamint a szakmába vágó összes cikkeket. ZAGYVAPALFALVAI ÜVEGGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Központ: Budapest, V., Deák Ferenc ntca 16/18 Telefon: 1-809-25 Gyártelep: ZAGYVAPÁLFALVA Telefon: Salgótarján 29 Gyárt: Fourcault táblaüveget 1’/a—4 m/m SpeciálUveget 472— 6 m/m vastagságban, matt, mousslin és Jégvirág üveget. ROSENBERG ES OLLER Telefoni 1-176-60 Telefon i 1-176-60 TÁBLAÜVEG- ÉS TÜKÖRRAKTÁR Budapest, V., Vilmos császár-űt 20. Készítünk a legmodernebb rajzok szerint mintázott táblákat. Nagy raktár mindennemű táblaüvegből, fedett tükrökből. Csiszolás, rézfoglalat, ónozás és edzés,

Next

/
Thumbnails
Contents