Magyar Vaskereskedő, 1908. január-június (8. évfolyam, 1-26. szám)

1908-01-05 / 1. szám

A MAGYAR VASKERESKEDŐL ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. MAGYAR VASKEWmO A MAGYARORSZÁGI VASKERESKEDÖK, A VAS-, FÉM- ÉS VILÁGÍTÁSI IPAR ÉRDEKEIT FELÖLELŐ SZAKLAP. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. FELELŐS SZERKESZTŐ: BÍRÓ A «min KIADJA: A S/EKKESZTŐSÉGi Előfizetési ár: Negyedévre 4 kor. | Félévre 8 kor. | Eg s? évre 16 kor. Budapest, 1908. január 5. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI. kér., Gyár-*uteza 38. szám, II. emelet. TELEFON-SZÁM: 318. r 5 SCHOTTOLA Budapest, 1/áczí-körut Viszonteladflknak; miből, kékkő, mentó'sscekrények. Áfák kémzősködéspe. gum m jVUtszffolldH, $övéuytiye$&ollól(, IzíMék legolcsóbb és legjobb kivitelben. ,HANN* jegvü aczél-jőtállás. Jótállá! minden egyes darabért. öjti-fojóMOel! stb. M. HANN’s SÖHNE ftAÄEM a/d. Prospektus Ingyen és bérmentve. Hirdetések felvetetnek a kiadóhivatalban és Blockner J. hirdetési irodájában (Budapest, IV., Siitö-utcza 6.)

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents