Magyar vaskereskedő, 1937 (37. évfolyam, 1-52. szám)

1937-01-03 / 1. szám

10904 IMM VASKERESKEDl (MSEUHMDLGB-ZEITIM«) viifii®“ Magyar Vaskereskedök és Vasiparosok Orsz. Egyesületének hivatalos lapja * 11 Műszaki Kereskedők Országos Egyesületének hivatalos lapja FELELŐS KIADÓ: ZERKOVITZ BÉLA ALAPÍTOTTA 1900-BAN BÍRÓ ÁRMIN FELELŐS 8 Z E B K * PÁSZTOR JÓZSTTÉ ELŐFIZETÉSI ÁR: EGY ÉVRE 24 P, FÉL ÉVRE 12 P, NEGYED ÉVRE 6.50 P Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, VI., Jókai-utca (ezelőtt Gyár-utca) 38. EGYES SZÁRI ARA 50 FILLER MINDEN MÁS ORSZÁGBAN EGY ÉVRE 40 P, FÉL ÉVRE 20 P Megjelenik minden vasárnap Telefon : 1-203-18. . Postatakarékszámla: 20.805. XXXVII. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 1937. JANUÁR 3. 1. SZÁM LAPPS LAPP J5$ = 35 ÉV OTA FOGALOM © = ÉPÜLETVASALAS IB=BÚTORVASALAS SS = FEKETELEMEZARU Utfr = SZURKEVASÖNTVÉNY = LÁGYVAS ÖNTVÉNY VASÁRUGYÁR RT. SOPRON BUDAPESTI KÉPVISELET: VASALÁS ÉS LEMEZ : ÖNTVÉNYEK: Stockinger István és Fia KIRENDELTSÉG VH., EBZSÉBET-KÖKŰT 27 VI., VILMOS CSÁSZÁR-ÜT 15/b TELEFONSZÁM: 1-394-06 TELEFONSZÁM: 1-128-92 AZ ÉVFORDULÓ. Szeretjük magunkat bizonyos dátumokhoz kötni. Ez már emberi szokás és mindenkiben valami reménység csil­lan fel az óesztendő végén, hogy talán a következő év jobb lesz, mint az elmúlóban lévő. Mi azonban, akik minden mozdulatunkkal, gondola­tainkkal és eszméinkkel összekapcsolódunk a valóságokkal, nem szeretünk jósolgatni, hanem csak a pozitívumokkal és a gazdasági életben mutatkozó realitásokkal számolunk. Ha ezekből szövögetünk szemünk elé aranyhálót, ezen ke­resztül mindenesetre olyan remények színes fellobbaná- sait látjuk, amelyek mögött kellemesebb ígéretek, köd­képei bontakoznak ki és ma már talán biztosra vehetjük, hogy az új esztendő mégis jobb lesz, mint az elmúlt volt. A gazdasági életet mindig befolyásolja a politikai élet és különösen a külpolitika. Ez a külpolitika, bár még zűrzavaros, de mégis remélhető, hogy azoknak az államok­nak jóvoltából, amelyek a konszolidáció útján vannak és talán mondhatjuk: nagy virágzás előtt állanak és amely államokkal kapcsolatban állunk gazdaságilag és politikai­lag, biztosra vehetjük, hogy Európa egéről a viharfelhők végleg elvonulnak. Ami Magyarországot illeti, örömmel látjuk a kor­mány jóakaratú intézkedéseit, amelyeket főként a mező- gazdaság, de az ipar és a kereskedelem érdekében is meg­valósít és tervbe vett. A legelhanyagoltabb gazdasági ágazat utóbbi időben a kereskedelem volt. Talán éppen azért remélhető, hogy az újesztendőben folytatódnak azok a reformok, amelyek a kereskedelem további fenntartásáról és fejlesztéséről gondoskodnak. Ennek egyik lépése volt az elmúlt évben MAGYAR IPAR MESTER MÜVE: KOMMER ALPACCA evőeszköz Készül: HENGERELT-SAJTOLT, valamint öntött és utánsajtolt kivitelben Gyártja: KOMMER ÉS SZÉKELY fém- és bronzárugyár r.-t. BUDAPEST, X., FÜZÉR-UTCA 46 • Táviratcím: HLPflCCflMŰVEK VEZÉRKÉPVISELET ÉS GYÁRI RAKTÁR: GENESSY ÉS PFANN IV., FBRENCIEH-TERE 3 • TELEFON: 1-833-27

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents