Műszaki Kereskedők Lapja, 1929 (11. évfolyam, 1-24. szám)

1929-01-01 / 1. szám

1929. iSvi január hó 1. / 1 I " Hirmann Ferenc fámöntőde, rézáru és waggonfelszerelesi gyár Budapest, VII., Csányi-u. 7. gőz- és lég- szereluények, fürdő és egészségügyi berendezések, szőlőpermetezők és ezek öss*zes alkatrészei, háztartási rézmozsa­rak, gyertyatartők, oasalók, stb. Gyártmányai: Hethaniks vas . fém- és faipari r. t GYÖNGYÖS TELEFON: 272 Fali fúrógépek, Oszlopos fúrógépek, Gyors fúrógépek, Peremező gépek, Tábori iüzhelyek, Száklyavasak, TUzparI, tűzfal. Párhuzamos satuk, Csősaluk, Béröntések. Bizományi lerakat és képviselet: Tolnai Béla és Társa, Budapest V'., Horn Ede uccíi 20. Telefon : 215-62. elismerten legjobb tömités legnagyobb gőznyomás és tulhevitett gőz részére. Csak akkor - ” védjeggyel valódi, ha a van ny°mva Klinger-féle reflexions vizáliásmulató készülék és Klinger-féle SZELEP A legnagyobb üzem­biztonságot szolgáltatják! L erakatkizárólag viszont­eladók részére Budapest, VI , Lovag uoca 16 Kapható minden műszaki üzletben I T^iejj. K,liijg«r G.m.b.H. Gumpoldskirchen b.Wien Növényi- és chrom- AÓf 4} { HÍZ varró- és kötöszijak, csérzésű műszaki bőráruk. „BUFFALO“ „Run-Coor“ és „Red-Ghrome“ gféphajtószijkülönlegescrouponból. RÖCHLING nemes ACÉLOK gvorsesztergaacélok, szerszám­acélok különleges acélok, szerke­zeti acélok, ezüst acélok stb. stb. Zongorahúrok szalagacélok és rugéacélhuzalok EDZÖPOHOK MANDL ÖDÖN BUDAPFST, VII., Szövetség-u. 36/a, Levélő. Bpest 641. Postafiók 206. Tel. J. 316-91. minden célra UloskooicsCmil Budapest, Dl, Berlini tér 3. sz. (Westend üzletház) Teleton T 202-23, L 905-25 FiaHIII ás TÁRSA Cégtulajdonos: SPIEGEL EMIL Budapest, Vili., Kisfaludy ucca 28a Telefon: 432-34. Műszaki különlegességei Nemez-, csiszold-, polírozd-, köszörűs­és galvanotechnikai összes anyagok és berendezések. ARMATÚRÁK gőz-, vi?- és gáz részére, minden méretben és; üzemnyomásra. Gözsze- lepek, D. R. P. condens- edények, viz- és fűtési tolattyuk, tűzcsapok a Klein-Schanlin ás Becker Frankenthal cég képvi­selete és lerakata: Jausz Testvérek Általános Műszaki r.-t. Budadest, V., Fáik Miksa-u. 20. Telefon: Aut. 160-44. gőzlokomobilok különféle szháity k SZERőZÁMŰEPl.K, továbbá mindennemű ípitésl BastnjBioK dl,“ bír" Pick L, és Társánál Budapest, V, Fáik Miksa ucca II Telefon 281 67 JPi ombázófogóJc acél és ótomplombákhoz, 6 betétes :l böriyukasztcfcQók revolver) Acélplombák kalauzfogók Hordólemezek Ww“4^l|ji |., Horthy Miklós-ut 86. Telefon: J 386-26

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents