Nyomda- és Rokonipar, 1935 (25. évfolyam, 1-24. szám)

1935-01-04 / 1. szám

Az olasz nyomdaipar problémái Az ólom használata a nyomdaiparban .... 59, 65, 92 Az optimista cikke. — á—y ....................................... 215 Az Országos Iparoskongresszus .................................. 176 Az osztrák papíripar kiállítása a Budapesti Nemzet­közi Vásáron......................................................... 105 Árajánlat. — Székely Artúr........................................ 46 Becsületes mnkáért — tisztességes megélhetést! ... 175 Bizalomhiány, értékrombolás ..................................... 203 Búcsú Kellner Alberttól. — M ....................................... 6 Csak a nívós munka segít. — Székely Artúr ............ 80 Dereng a könyvpiacon? — Nyíró Tibor................... 221 Egyenlő start ................................................................ 143 Egy érdektelen szemlélő beszámolója a Vásár nyom­tatványairól. — Kállai László ........................... 105 Egy régi nyomdaüzem emlékére. — M....................... 131 Egy színházi hetilap 25 éves pályafutásának margó­jára. — L. V........................................................... 196 Egy új egyesület célkitűzései .................................... 61 Együtt a vidékkel ....................................................... .8 Előléptetések................................................................ 135 Emlékeim. — Markovits Kálmán ............................... 8 Értelmetlen sorelválasztások — hírhedt korrektúrák 123 Gazdasági és szociális viszonyok a sokszorosító ipar­ban. — Kállai László ....................................179, 190 Gépmesterek versenye a Bródy Zsigmond-alapítvány díjáért. — Kertész Árpád...........................................132 Hatáskeresés. — Lőwy Salamon 13 72 grafikus keres egy mecénást, de egy mecénás nem hagy keresni 72 grafikus művészt. — Geró Emil 220 Hibás nyomópapírok.................................................... 223 Hirdetés szabadságot!.................................................. 4o Hol a segítség? — Dr. Werner István...................... 185 28<>/o—17 o/o ...................................... ■...................... 183 Idegenforgalmi propaganda és grafikai kultúra. Rosner Károly....................................................... 12 Igv is lehet... — Neumann Tibor...................................197 Ipari hitel — könyvnyomtatásra. — Lovászy Károly 63 Javulunk? — Braun Vilmos ....................... 4 Kalkuláció és üzemvezetés. (Knerímre előadása) . . . 205 Kényszerkartel a nemet sokszorositoiparokban .... 1 29 Kétszíntmutató nyomás az offsetgépen. — Schatz Rezső...................................................................... 26 Kiállítók — reklám nélkül........................................ 82 Kísérletek kora. — Kállai László ............................ 62 Kiszállás a pincébe. — Gerő Emil ............................ 145 Kner Imre cikke Az Estben. — Kner Imre ............ 176 Kner Izidor. — Kertész Árpád ............................... 159 Kner Izidor emlékére. — Magos Kálmán . . ■ • • ■ 460 Korunk egyik legfontosabb problémája. — Kállai László .................................................................... 1 “ Könyvkötő művészet. — Kállai László................... 198 Könyvkultúra és kritika. — Kállai László ............ 55 Közös frontot a reklámművészekkel! . . ............... «0 Közüzemi furcsaságok ................................................. 149 Levél a szerkesztőhöz. — Bán Imre...................• ■ " Lipcse. — Tranger József ................................ 79, 87, 99 Magyar könyvtermelés. — Kállai László ...... 28 Megkezdődtek a Sokszorosítóipari Ismeretterjesztő Előadások. (Kertész Árpád megnyitó beszéde) . . 211 Mérsékeljék a nyomtatványok postai tarifáját próba­időre. — Gerő Emil........................................... 9 Mit ír rólunk a sajtó? 163, 171, 180. ,187, 200, 208, 216 Munka és összetartás. — Herrmann Sámuel ............ 2 Nagyok és kicsinyek. — II. N .......................„ ■ ■ ■ ■ 73 Naptárajándék megváltás. — Schlesinger Jenő ... 37 Nem csalódtunk! — M. K ............................................ 11 Nemzetközi plakátkiállítás Székesfehérváron. — Barkó Imre..................................... 437 Ne vegyék el a vámkezelési nyomtatványokat a ma­gánipartól ............................................................. Néhány szó az »üzleti szellem« -rol. — x. y. . . . . ■ ■ ti l Nubia párduca egeret szült. — Schlesinger Jenő . . . 145 Nyomdaipari balesetvédelem. — Kállai László .... 36 Olcsóbb nyomtatványportót! ...................................... 152 Olvasom ........................................................... 46, 163, 186 Parancs! — Dózsa György . .................................. 9 »Pályadíjak és a grafikus művészek«. (Válasz Gerő Emilnek.) — Schatz Rezső ................................. 215 Peidl Gyula visszavonulása ......................................... 184 Problémák. — Rovó Aladár..................................... 5 Radnai Mihály síremlékének felavatása...................... 133 Reformok felé. — M...................................................... fi9 Rövid áttekintés az év nyomdatechnikai újdonságai­ról. — Lőwy László ..................................14, 40. 57 Somogyi csak egy van! ................................................ 207 Sürgős intézkedést kérünk a tisztességtelen verseny ellen! — N. T....................................................... ... m Szakmai kiállítók a Vásáron...................................... 104 1 izenkettedik óra! — Kner Imre ............................ 151 Üj esztendő. — Péter Jenő ....................................... 1 L jévi köszöntő. — Kertész Árpád.............................. 1 l jévi köszöntő. — Schlesinger Jenő ........................ 10 Újévi üdvözlő lapok. — M. K.................................... 39 Üj rovatot kérünk. — Gerő Emil.............................. 44 ünnep után .................................................................. 33 üzemkönyvelés és önköltségszámítás. — György Endre 121, 139, 147, 155, 164, 169 Válasz — egy válaszra. — X. V................................... 185 Vásárpropagandánk és a posta.................................... 86 Védekezés a kontárok ellen..................................... 212 Közlemények. A gyárak kielégítik a nyomópapírszükségletet ... 164 A holland nyomdákról. — Dr. Bródy László előadása 11 A köteles példányokra vonatkozó újabb miniszteri rendelet.................................................................. 43 A közszalhtasokkal kapcsolatos társadalombiztosítási rendelkezések módosítása .................................... 93 A Lorilleux festékgyár pályázatának eredménye . . . 201 A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 122.994/1935. IX. 4. számú rendeleté ....................................... 149 A vállalati alkalmazottak illetményei után járó nyugta­illeték ............................................................................31 Az ólommérgezés elhárítása ....................................... 31 Az OTI által felszámított késedelmi pótlékok egy ré­szének törlése ................................................ 31 Az új iparügyi minisztérium ügyköre ......................... 148 Az üzlettulajdonos nevének feltüntetése az üzlethelyi­ség külső részén................................................... 149 Egyes társadalombiztosítási rendelkezések megváltoz­tatása ..................................................................... 140 Egyesületek részvéte Kner Izidor elhunyta alkalmával 168 Készül a Nyomdászati Lexikon ................................ 178 Magyar papírszabványok........................................... 162 Megdrágult a papír!.................................................... 213 Megjelenik a Magyar Nyomdászati Lexikon ............ 113 Nyomdatulajdonosok fiainak csereakciója ............... 65 Rövidesen megszűnik a nyomópapírhiány............. 75 Sokszorosítóipari ismeretterjesztő előadások . . . . . 193 Tankönyvként feladható postaküldemények............. 82 Technikai problémák.......................................... 27, 92, 189 Vegyes hírek. A Baross Szövetség intézkedéseket sürget a szenny­verseny leküzdésére ............................................ 181 A bécsi alpolgármester érdekes megállapításai a »leg­olcsóbb« árajánlatokról....................... 225 A Budapesti Sokszorosítók Ipartestülete jubiláns dísz­közgyűlése ............................................................. 191 A Dávid Károly és Fia Rt. mérlege ...................... 32 A Diósgyőri Papírgyár Rt. közgyűlése ................... 150 A fényszedőgép ügye . - - 3 • ............................ 67 A fővárosi kisiparos szakmák kamarai kölcsön igénybevétele . . .; ......................................... 426 A francia nyomdai főnökegyesület újjászervezése . . 192 A Galitzenstein H. Részvénytársaság mérlege ... 117 A Goldzieher Géza Rt. mérlege ismét meglepetéssel szolgált .................................................................. 401

Next

/
Thumbnails
Contents