Nyomda- és Rokonipar, 1936 (26. évfolyam, 1-24. szám)

1936-01-01 / 1. szám

NYOMDA- ÉS ROKONIPAR A KÖNYVNYOMDÁI, LITOGRÁFIÁI, FÉNYNYOMDAI, BETŰ- ÉS TÖMÖNTŐI, KÉMIGRÁFIAI KÖNYVKÖTŐ, ÜZLETIKÖNYV, DOBOZGYÁRI ÉS EGYÉB PAPIRFELDOLGOZÓ IPARI MEGJELENIK MINDEN HÓNAP l.-ÉN AiTT T TVJ A T ADTA SZERKESZTŐSÉGÉS KIADŐHIVATAE ÉS 15.-ÉN. TELEFONSZÁM: 1-876-64 1V1 U IN Lfil J BUDAPEST, IX. KNEZITS-UTCA 12.SZ. AM. KiK. ; TECHN.tp/.: ' KÖNYV I AHANAK TULAJDONA. XXVI. ÉVFOLYAM, 1936 TARTALOMJEGYZÉK Hivatalos közlemények I. Vegyes közlések A Főnökegyesület közgyűlésének jegyzőkönyve . . . 103 A Fővárosi nyomdász szakosztály 1936 február 1-i ülése....................................................................... 41 A Grafikai Főnökegyesület zárszámadása és költség­vetése ................................................................ 97, 98 A választmány 1936 május 14-iki ülésének jegyző­könyve . ............ ■ ■ ■ • 100 Értesítés a fővárosi borítékgyári munkások bérsza­bályzata érvényességének meghosszabbításáról 15, 35, 51, 67, 100, 117, 149, 164, 181, 195 Értesítés a fővárosi könyvkötő- és vonalozómunkások bérszabályzata érvényességének meghosszabbítá­sáról 15, 35, 51, 67, 100, 117, 149, 164, 181, 195 Értesítés a vidéki nyomdász szakosztály tagjai részére 78 Figyelmeztetés az OTI bejelentések ügyében .... 100 II. Megállapodások Megállapodás a fővárosi könyvkötőmunkásság sza­badságidejére vonatkozóan ................................. 74 Megállapodás a litográfiái munkásságra vonatkozóan 117 Megállapodás a vidéki nyomdai munkásságot illetően 100 Megállapodások a fővárosi nyomdai munkásságot illetően................................................................... 100 Cikkek A bécsi nyomdaipar védekezése a tisztességtelen ver­seny ellen .............................................................. 69 A címzett — »nem ismeretlen«. — Ger'ó Emil ... 37 A Gebrauchsgraphik magyar száma. — Löbl Dezső 155 A Grafikai Szemléről. — Dr. Bródy László .............. 47 A hazai papírgyártás és a behozatal 115 A jó terméskilátások ................................................. 111 A kontármunka alkonya ............................................ 135 A könyvnyomdatulajdonosok egyesületeinek nemzet­közi irodája intézőbizottságának értekezlete 160 A közszállítási munkák árvédelme. — M ................ 55 A közszállításoknál fizetett munkabérek ellenőrzése 96 A londoni kilencedik nemzetközi nyomdaipari kiállí­tás. — Szász Győző ............................................. 200 A Lorilleux Ch. festékgyár naptárpályázata .... 137 A Lorilleux nyomdafestékgyár naptárpályázatának eredménye ............................................................. 171 A magyar könyvért...................................................... 34 A magyar könyv sorsa és a nyomdaipar. — H. N. 138 A magyar könyv tragédiája. — Kállai László ... 112 A magyarországi papíripar és kereskedelem helyzete 131 A magyar városok még mindig hallgatnak? .... 159 A mérnök kérdésről. — Schütz-Harháinyi Ede .... 54 Amiről beszélnünk kellene ... — Rasovszky Árpád . . 9 A munkásközvetítés...................................................... 109 A munkásközvetítés kérdése. — Nyíró Tibor .... 53 A negyvenórás munkahét a grafikai iparban . . 75, 83, 90 A nyomdai kisüzem számlaterve és rezsikalkulációja. — György Endre................................................. 16 A nyomdaipar szerepe az olimpiászon. — Kil. ... 139 A nyomdaüzem üzemgazdasági feladatai ............ 18, 48 A papírfázisadó rendelettervezet .......................... 199 A papírnagykereskedelem igazi hivatása .............. 71 A papiros és papíráruk fázisadója....................... 175 A plakát kézikönyve. — M. K ................................ 38 Apró megfigyelések a Vásár megnyitásán .................. 86 A rendelővel való érintkezésről. — Székely Artur . . 179 A siker titka. — Dr- Moiret Gusztáv......................... 7 A sokszorosítógépek versenye ..................................... 119 A sokszorosítóipar és a tisztességtelen üzleti verseny. — Dr. Beer János ......................................... 186 A szakma képviselői az iparügyi miniszternél .... 21 A szedőgép magyar feltalálójáról. — Kállai László . . 69 A szegedi eset.......................................................... 143 A szerzői korrektúrákról. -— Székely Artur ....... 151 A szín hatalma. — Schatz Rezső..............................49, 58 A termelési érték állandó visszaesése ....................... 112 A texoprint, fényszedés és vákumnyomás. — Schiitz­Harkányi Ede ..................................................99, 116 A Továbbképző Tanfolyam kiállítása ..................... 80 A váltóról ...............................................................163, 170 Az árromboló nem méltó az iparos elnevezésre ... 151 Az elmúlt üzletévről. — Heimler Kálmán................ 4 Az év öt legszebb könyve. — Dr- Naményi Ernő . . 8 Az ipari rendért ........................................................... 45 Az üzemellenőrzés és a termelés. — Mai ember . 185 »Beszélő számok«. —Kállai László ............................ 87 Böngészés egv nagy magyar könyvkiadó emlékiratai­ban. — Kállai László .......................................... 136 Budapest lesz a nyomdatulajdonosok V. nemzetközi kongresszusának színhelye ................................... 192 Cinkografus bajok. — Dr. Sebestyén Antal................ 13

Next

/
Thumbnails
Contents