Nyomda- és Rokonipar, 1937 (27. évfolyam, 1-24. szám)

1937-01-01 / 1. szám

NYOMDA- ÉS ROKONIPAR A KÖNYVNYOMDÁI, LITOGRÁFIÁI, FÉNYNYOMDAI, BETŰ- ÉS TÖMÖNTŐI, KÉMIGRÁFIAI KÖNYVKÖTŐ, ÜZLETIKÖNYV, DOBOZGYÁRI ÉS EGYÉB PAPIRFELDOLGOZÓ IPARI MEGJELENIK MINDEN HÓNAP l.-ÉN TVfTTlYTK" A A LT O T APT A SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL ÉS 15.-ÉN. TELEFONSZÁM: 1-876-64 1V1 U IN UIV J TTL BUDAPEST, IX. KNEZITS-UTCA 12.SZ. XXVII. ÉVFOLYAM, 1937 TARTALOMJEGYZÉK Hivatalos közlemények I. Vegyes közlések A Főnökegyesület közgyűlése ......................... 103 A lapterjedelmet korlátozó rendelet új módosítása . . 70 A minimális munkabérrendelet ...................... 45 A papír- és nyomdaipari anyagok és áruk fázisadója 15 Bérmentesítés nélkül postára adható üzleti válasz­nyomtatványok ...................................................... 116 1936. éÁ‘i zárszámadás és mérlegszámla, költségvetés 1937. évre.....................................................97, 98 Jegyzőkönyv a választmány 1937. V. 25-i üléséről . . 96 Készletváltság ..................................................... 17 Magánalkalmazottak (munkásság) különadójának mér­séklése .................................................................... 115 Rendelet az árrombolás megszüntetésére ....... 175 II. Megállapodások Értesítés a fővárosi borítékgyári munkások munka­bérszabálvzatának meghosszabbításáról, 14, 35, 51. 67 82, 99, 116, 193, 211, 231 Értesítés a fővárosi könyvkötőmunkások munkabér­szabályzatának meghosszabbításáról 14. 35, 51, 67, 82 99, 116. 193, 211, 231 Megállapodás a fővárosi könyvkötő, vonalzó és bo­rítékgyári munkásság szabadságidejét illetően . . 91 Megállapodás a fővárosi könyvnyomdái munkásság szabadságidejére vonatkozóan ................... 79 Megállapodás a kemigrafiai munkásság részére .... 14 Megállapodás a vidéki nyomdai munkások szabad­ságidejét illetően ........................................ 91 Cikkek A balesetelhárítás gazdasági jelentősége. — Dr. Pfis­terer Lajos . . . . ............................ 222, 229, 239 Adó és könyvelés. —- György Endre 19, 26, 42, 67, 116 A francia könyv- és sokszorosító művészet kiállítása. — Rosner Károly.................................................. 199 A grafikai és rokoniparok helyzete a Gazdaságkutató jelentésében. — Kállai László......................... 125 A grafikai ipar a világgazdaságban. — Kopley E. 113, 193 A hazai gyári jellegű nyomdák a válság évei alatt. Móricz Miklós dr .............................................. 225, 236 A hulladékpapír érdekes históriája .......................... 49 A hulladékpapír piaci árjegyzését követeli a nyomda­ipar. — Lovászy Károly ..................................... 189 A javulás előfeltételei. — Rasovszky Árpád ............ 9 A litográfiáról és másról. — Braun Vilmos ............ 23 A londoni kilencedik nemzetközi nyomdaipari kiállí­tás. (Folyt.) — Szász Győző ............................... 12 A magyar kéziszedőkészülékről .............................. 221 A magyar könyvtermelés. — Kállai László ............... 153 A Magyar Nemzeti Nyomtatványkiállítás. — l)r. Bródy László......................................................... H8 A Magyarországi Grafikai és Rokoniparosok Főnök­egyesülete. — Magos Kálmán............................. 144 A magyar papíripar .................................................... 151 A magyar papirosfogyasztás. — Durand Félix ... 85 A Magyarság támadó cikke — és ami mögötte van . 177 A mestervizsga anyaga. — Székely Artur ................. 147 A minimális nyomtatványtarifa. — Székely Artur 39, 55 64, 72, 80, 106 A Nemzeti Nyomtatványkiállítás................................ 77 Angol vélemények a Kongresszusról ......................... 242 A nyomdaipar mint a kultúra terjesztője. — Bornemisza Géza ...................... 127 A nyomtatvány ára. — Dr. Bródy László .......... 1 A nyomdász — mint a magyar irodalom mecénása. — Lovászy Károly.......................................... 120 A papírdrágítás kérdése ......................................... 87 A racionális és műszaki haladás eszközeinek alkal­mazása a fűzfői papírgyárban. — rk.................... 99 A rokonszakmáról. — Dr. Moiret Gusztáv ....... 8 A »Szabott ár« — mozgalom .............................. 61 A szaksajtó és a nyomdaipar. — Jutassy Ödön . . 141 A számvizsgáló bizottság jelentése ........................ 99 A »The Studio« magyar száma. — Kállai László . . 65 A t ovábbképző Tanfolyam kiállítása. — Nyíró Tibor 73 Az elmúlt év mérlege. — Herrmann Sámuel ....... 5 Az év öt legszebb könyve. — Dr. Naményi Ernő . . 11 Azok a sokszorosítógépek ... — Kisnyomdász .... 71

Next

/
Thumbnails
Contents