Rádió Technika, 1938 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1938-01-01 / 1. szám

RADIO t a r t a l o m Oldal M Ű SZAKI FO LYOIRAT Ili ÉVF. 1.SZ. 1938 JANUÁR Minden jogot fenntartunk, a fordítás és kivonatos közlés jogát is. * Rádió- és egyéb műszaki tárgyú cikke­ket leközlünk és dijazunk. Kéziratokat nem érzünk meg, de válaszbólyeg mel­léklése esetében visszaküldőnk. * SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: V, VILMOS CSASZÁR-ÚT 34. II. UDVAR, I. EMELET. POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZ.: 40.200 üj esztendő .................................................... 3. 4 CSÖVES SZUPER ES 3 CSÖVES EGY- HANGOLTKÖRÜS TELEPES VEVŐ ... 4 AZ ÖNÁLLÓ RÁDIÓKISIPAR FELÉ ........ 11 Mi t rejteget a föld méhe? ............................ 14 Kis amatőrfürész ............................................. tt; V IGYÁZAT, ÉLETVESZÉLYES! Mit kell tudnunk az áramütésekről ...................... 17 E gymás között ................................................ 19 A léghajózást biztositó hajók ..........................20 R ádió a tűzoltás szolgálatában ...................... 20 T ANFOLYAMUNK: I. Elméleti rész: Egy kis akusztika ... 2i II. Kísérleti rész: Az elektromágnes .... 24 Könyvszemle (dr Pokoly L.: «A rádióra vo na tkozó rendeletek gyűjteménye» és «Rádiójogszabályok gyűjteménye») .... 25 KÉRDÉSEINK: Uj versenyek («Laszgallncr Ernő emlékverseny» és «mozaik-verseny») 26 MIÉRT? (Ötletbörze) ....................................... 29 TÁ VOLBALÁTÁS: Távolbalátás és aniatőrmozgalom .......... 32 T elevíziós mozik felé .............................. 34 RÁD1ÓSZERVISZ: Az «Orion 66» ismerte­tése .................................................................. 35 Rádióvételzavarok és a meteorológia .......... 40 RÁD IÓ-ZAVARELHÁRITÁS .......................... 44 H elyreigazítás ................ 46 M I ÚJSÁG A PIACON? .................................. 47 RÖVID HULLÁMOKON: Speciális amatör-sáwevő, 3-5—28 MHz-re 50 Rövidhullámú éterripoit .......................... 54 T áp vezeték tartó-szerkezet r. h. anten­nákhoz .... ........................................ 54 Rövidhullámú vevő, mint «Figyelő» J (monitor) .................... 55; N eutralizáló ko 1I0. lése .... 54 Szerkesztői üzenetek ........ 56 É S I ÁRAK: E L Ö F MAGYARORSZÁGON: Egész évre P 7.20 Félévre P 3.70 Negyedévre P 1.90 IZET ROMÁNIÁBAN: Egész évre Lei 300.- Félévre Lei 150.- Negyedévre Lei 80.- Egyesszám Lei 30.­CSEH SZLOVÁKIÁBAN: Egész évre Ke 60.­Félévre Ke 30.­Negyedévre Ke 16.­Egyes szám Ke 6.­JUGGSZLAVIÁBAN: Egész ./re lOO.-Oinár Félévre 55.- L'inár Negyedévre 28.-Dnár tgyesfzón, 10.-Dltár

Next

/
Thumbnails
Contents