Rádió és film technika, 1950 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1950-01-01 / 1. szám

Kereskedelmi osztály: V, Szent István-körút 18 I. Telefon: 125-365, 125-355, 127 789 Service: V, Szent István-körút 18. I. T.: 122-167 Gyár: XIII., Váci-út 169. Tel.: 204-100 és 204-109 Stúdió- ôzaâkâtiyuefi: Gárdonyi-Dávid Monostori: Villamoshálózatok ................................... 70*— Hámory-Magyari : Radartechnika ...................................... 8 — Jesch Taraba: Hová kössem? .......................................... 12*— Kajser J : Nagyfrekvenciás elektrotechnika Rádióberendezések .................................. 12-50 Kauser J. : Szupervevők behangolása ..................... 8­Lincoln—Jesch: Villamos motorok és generátorok ........ 48-80 Makai 1 : Egyszerű rádiókapcsolások ..................... 17 — Makai 1 : Rádiótechnika a gyakorlatban ............ t 6 50 Makai—Molnár ; Rádíótechnikusok Kézikönyve 1949 ........ 32 — Dr. Szalay B. : Rádiótechnika ........................................... 36 — Vigh B. : Villamos gépek és transzformátorok... 12 — Vigh B. : Erős és gyengeáramú villamos beren­dezések ........................................................ 26 50 Vigh B.: Erősáramú villamos szerelés ................. 36 — bipinr «г a tr a a Szakszervezeti Tanács könyvkiadó­N E P 5 ZL A V A vállalata Bpest, VII., Erzsébet-körút 17 Telefon : 220-026, 223-447 l&dalbu* : Oldal Két ünnep .............................................................................. 1 1950 elé ............................... ...............'............................... 1 NÉGYCSÖVES KOFFERSZUPER .......................... 2 Apróságok .............................................................................. 4 SZÉLMOTOROK .......................................... 5 NAGYTELJESÍTMÉNYŰ 2+1-ES SZUPER ................. 7 RADIÔSMESTER. Mi újság. Csemegék .............................. 9 Szovjetamatőrök munkáiból ................................ 10 FILMTECHNIKA (Tükrök) ..................................... 11 Filmhírek ...................................................................' ___ 11 Filmrongálásról ............................................................ 12 Kíméljük a filmet .............................................................. 13 RÖVIDHULLÁMOKON ...................................................... 14 Sztálin ünnepi verseny ........................................j.... 14 1950. évi munkatervből ..................................... 14 ANTENNÁK ........................................................... 15 Hitelesítő frekvenciák .......................................................... 16 »Béke Pentatlon« .................................................................. 17 Éterriport ...................................................... 17 Engedélyezett amatőradók .................................................. 17 Könyvszemle ..................................................... 17 RADIÖTANFOLYAM. (Aut. szabályozás) ...................... 18 Könyvszemle ....................................................... 19 KÉRDÉSEINK ..................................................................... 19 Ötletek—fogások ................................................................. 20 Lapböngészés ......................................................................... 20 KIS TECHNIKUS LABORATÓRIUM. (Vibrátor) .......... 21 ESTI ISKOLA ..................................................... 22 Bejelentjük ..................."..................................................... 23 Hasznos apróságok ............................................................. 23 Lapböngészés ................................;................................ 24 Szerkesztői, üzenetek .................................. 24 Minden jogot fenntartunk, a kivonatos közlés jogát is. Rádió- és egyéb műszaki tárgyú cikkeket díjazunk. Kéziratokat nem őrzünk meg, de válaszbélyeg elle­nében visszaküldjük. * Kiadóhivatal: Budapest, VII., Erzsébet-körút 17. (Népszava könyvkiadó.) Postacsekksz. 40.200. Minden levelezés a kiadóba küldendő. * Előfizetési díj: Negyedévre: 10 Ft 50 f., félévre 20 Ft. * Régi Rádió Technika számok (1941-től), valamint Rádió­világ kaphatók a kiadóhivatalban, a pénz előzetes beküldése mellett, bérmentve, számonként 3.80 Ft-ért. Tanácsadóórák minden pénteken 17—18 óra között a kiadóhivatalban.

Next

/
Thumbnails
Contents