Szabadalmi Ujság, 1905 (3. évfolyam, 1-24. szám)

ELLENŐRIZVE ül. ÉVFOLYAM 8. S7. f Ç /T'O 1905. MÁ.I'lJ'á 1. SZABADALMI ÚJSÁG IPARJOGI SZAKLAP A TALÁLMÁNYOK, VÉDJEGYEK ÉS MINTÁK VÉDELMÉRE. A FELTALÁLOK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL BUDAPEST, VII., FRpt'BET-KÖRUT 26. SZ. bELELOS SZERKESZTŐ• Dr. HALÄSZ ALADÁR FŐSZERKESZTŐ­HALÁSZ DEZSŐ gépészmérnök ELŐFIZETÉSI Aj A „HAZAI IPAR“-RAL együtt EGÉSZ ÉVRE. . . . 14 KOR. FÉL ÉVRE ... à • . 7 Ki )i Ne vezettesse magát félre ha épp oly jót ajánlanak, mert “TAURIL” a jelenkor legszivósabb tömitő anyaga áll ellent legjobban a magas s tulbevitett nyomású gőznek. Ismertetéssel, mintákkal és ajánlattal díjmentesen szolgál SCHOTTOLA ERNŐ Budapest, Fonciére-palota. » MESSINGER A. MECHANIKAI és ELEKTROTECHNIKA! MÜINTÉZET BUDAPEST. V!.. MOZSÁR-UTCZA 14. SZ. TELEFON 03-78. Találmányok szerkesztése és szabadalmi minták különle­ges készítése. Laboratorium és mechanikai műhely talál­mányi eszmék kidolgozására. f _________________________________________________________ ^❖фф^фффффффф ффффффффф^ф! Ganz és LEOBERSDORF .". BUDAPEST R A T I В 0 R Városi üzlet: IV., Ferencziek-tere 2. Elektromos világítási és erőátviteli berendezések. Elek­tromos nagy vasutak, városi-, bánya- és ipar­vasutat Turbinák: Franczia rendszer szerint. Zsilipek és csővezetékek. — Gázmotorok: Kohó-, generátor- és világitógázra 1000 lóerőig és azon túl, petroleum-, benzin- és spiritusz-motorok és lokomobilok Bánki-féle vizbefecskendezéssel. — Malomberendezések. Hengerszékek. Vasúti kocsik. Kocsialkatrészek. Korbuly- és Katona-Varga-csap­ágyak. Kéregöntésü vasúti kerekek és keresz­tezések. Forgókorongok tolópadok és kitérők. Daruk és emelőgépek kézi, gőz-, petrol.- és elektro­mos erővel való hajtásra. — Aprítógépek. Kőzúzók. Golyómalmok. Dugattyús és centrifugalszivattyuk nagy emelő magasságra. Bányagépek. Compressorok. Ventilátorok. Felvonók, — Transmission — Vas-, aczél- és érezöntvények. — Fiistemésztö készülékek. ■ — Vízszűrők. CL Budapesti lószőrfonoda Steinschneider Berthold Különlegesség ! Szabadalmazott I Újdonság ! biztonsági acéllemez-zárópecsétek zsákok és tejkannák számára. BENDEL GUSZTÁV SÄ’Ä ZÁRÓPECSÉT ÉS FÉMÁRUGYÁR. ijjjj Gyárt mindennemű lószőrt, sodrott lószőrt és az Ш állati szőrszakmába vágó czikkeket waggongyá­__ raknak, kárpitosok, kocsigyárosok, nyergesek, = ágynemükéSzitők stb. részére. $! Gyár: Budapest, IX. kerület. Soroksári-ut 96. szám. j Városi iroda: Budapest, VII., Damjanich-utcza 33, j lÉHillBBHi Találmányok ér­és szabadalmak iránt deklődők forduljanak a Fi'llalálók Országos Egyrsiilelé-liez. Évi tagdíj 12 K. Tagok a „Szabadalmi Ujság“-ot és „Ha­Kérjen alapszabályokat és zai lpar“-t ingyen kapják ! ! mutatványszámot, melyet ingyen és bérmentve kap Erzsébet-körút 26. Budapest, VII. sz. ■MEGJELENIK MINDEN HÓ 15-H N ÉS UTOLSÓ IN A P J A N.

Next

/
Thumbnails
Contents