Unio - Sütőiparosok Lapja, 1934 (34. évfolyam, 1-24. szám)

1934-01-01 / 1. szám

щчг ft-ч ij 1ЛМЮ XXXIV. évfolyam 1. szám Budapest, 1934 január 1 siT«ii'\itosüKt,tmv A BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROSI SÜTÖK IPARTESTÜLETÉNEK, A BUDAPESTI SÜTÖIPAROSOK KÖRÉNEK, A SÜTÖMESTEREK FIAI ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK ~~~ HIVATALOS KÖZLÖNYE ~~~ UNION BÄCKERZEITUNG FÜR UNGARN JOURNAL DES BOULANGERIES DE LA HONGRIE MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON Előfizetési ára: egész évre . . .10— pengő fél évre ....................5.— pengő n egyed évre . . . 3.— pengő Felelős szerkesztő: Dr. DÓCZ1 SÁMUEL Sajtóbizottság:, Elnök Trutzl Adolf. Tagok: Deschánl Lajos, Jány Árpád, Nattán Ernő, Neumann Béla, I Neumann István, Pécsi Miklós, Weininger Dezső I Szerkesziőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, VII., HÁRSFA UCCA 21. SZÁM TELEFON: 42-4-78 ^SÖRÁNg^í ^ • GŐZMALMAI KENYERCIMKEH tetszésszerinti rajzzal megadott szöveggel nagyobb mennyiségnél, 1000 drb-ként ... __30 fill. B arna kenyércsomagoló (4800 ív egy bála)— P 27.— Ugyanaz, fehér prima.................................. P 31,— Z acskó 100 kg.-os süteményhez_______ P 78.— U gyanaz fehér egész vékony, liszthez__P 06.— F enekes morzsazacskó 2 oldalas cégnyomással, tetszésszerinti szöveggel 1000 darabonként: Ve V 4 Ve Vezérképviselet: FORGÓ ÉS STEINER V., Lipót-körut 2.:: Telefon: 13-6-70 és 13-6-79 рмши 6.50 7.50 8.50 P Elsőrendű havanna és vajcsomagoló a legolcsóbb napi árban. Pékszámok 1000-ig cégnyomással (1000 ív) ________ P 16.— S zabályos lisztraktárkönyv, kemény kötésben_________ P 2.50 • Bruck Ferenc papirkereskedö Budapest, IX., Úllöi-ut 95 Telefon: 34-1-48. 33 éve fennálló cég. — Egyedüli szaküzlet pékek részére szükséges nyomtatványok beszerzésére. (Schutz. #e RENDSZERŰ FUSTEMÉSZTO SZABADALOM BEJ. MINDEN RENDSZERŰ SÜTŐKEMENCE RÉSZÉRE. TÖKÉLETES ELÉGÉST, KOROMMENTES ÖZEMET, TÜZELŐANYAGMEGTAKARITÁST JELENT. A KÖZMUNKÁK TANÁCSA ÁLTÁL ELFOGADVA SCHULZ TÜZELÉSTECHNIKAI ÉS ÉPÍTÉSI RX , BUDAPEST VII.ARÉNA-ÚT 60. — TEL.rJÓZS.SZS-O*. LEGFINOMABB BINIKUM MARGARIN Alapítva 1880. évben. BIEN S. FIAI zsiráru-gyár Budapest, VII., Nagydiófa ucca 7. Telefon ; 42-8-48. Távirati cím : Bienol, Budapest. A maitok száma sotoia Шатай сяакеду!

Next

/
Thumbnails
Contents