Unio - Sütőiparosok Lapja, 1937 (37. évfolyam, 1-24. szám)

1937-01-01 / 1. szám

UNIÓ SÜTŐIPAROSOK LAPJA Budapest, 1937 január 1 > «£ r Sütőmestereknek páratlan és nélkülözhetetlen a II SZITMALT KENYÉRCIMKÉK tetszés szerinti rajzzal, megadott szöveggel naggobb mennyiségnél 1000 drb egyfajta címkénél------------—.....................................—.30 P la Barna kenyércsomagoló (4800 ív 1 bála I legolcsóbb la Fehér kenyércsomagoló (4800 ív 1 bála l napi áron I. rizsma. 480 ív barna kenyércsomagoló ___ 3.20 P U gyanaz, fehér .................................................. ... 3.60 P 1 kgr. la vékony süteményzacskó kézi ragasztás -—.86 P 1 kgr. la feh. sup zacskó egész vékony liszt. —.74 P Fenekes, marzsazacskó kétoldalas cégnyomással tetszés szerinti szöveggel, 1000 darabonként: Vs-as P 7.—, i/4-es P 8.—, V*-es P Elsőrendű havanna és vajcsomagoló a legolcsóbb napi 0Г0П. Pékszámok 1—216-ig, fekete színben, 1000 ÍY rendelésnél céflnvomás grátisz .................. — — p 16. — Ug yanaz 100 ív — — — — — — — P 2.80 Legújabb lisztraktárkönyvek, pontos könyvelési utasi­, tással, 50 lapos, kemény kötésben, hitelesítve_ P 2.50 L ebélyegzett lapszámozott, átfőzött hiteles vásárlási könuvek 192 oldal — — — — — — .-------1.10 P B evásárlási könyvek 16 oldal 50 drb vételnél 2.50 P BRUCK FERENC BUDAPEST, IX., Üllöi-ut 95. szám. 33 éve fennálló cég, egyedüli szaküzlet pékek részére szük­séges nyomtatványok beszerzésére. Telefon: 1-341-48 Vidékre kizárólag utánvét mellett szállítok. Ä nyomtatványok és papíráruk megrendelése bizalom kérdése Bruck nyomda árui és árai méltók az 0n bizalmára. A Nemzeti Munkaközpont Magyar Munkások Országos Szövetsége süíőmunkás-szakcsoportja irodája Vili., Baross-u. 43. sz. a. van. Tel.: 1-394-10. ПН!|||НЯ»И|1т«||||||||||||||МНП||Ш||||||||||||||||»||||||||»|||ИП||Н|||!1||||п||||11|||||П|!||1||||||||||||||,Н||М||Ш||т|||М1|Я SZILASSY ALFONZ I föv. tanár, a sütőlaboratórium és tanműhely vezetője | a Sütőipari Technológia Kézikönyve I a nyersanyagokat, a sütőipari munka oktanát, az ipari § I továbbképző tanfolyamon általa előadottakat jól ismerteti. § I 500 oldal, félvászonkötésben 10 P. Megrendelhető a szer- 1 — — zőnél: Cime: Budapest, XI., Lenke ut 93, I. 190. : : iiiiiiiiHi8ifliBifliaiiisiii8!fliai8i8iiii<aiiiaiiiiiiiiiiiiiii8iiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiii]iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMinBiiT Élelmezési Munkások Országos Szövetsége Uj telefonszáma: 1-330-34. Iroda: VII., Peterdy-utca 6. Kitűnő szakkönyv. SÜTŐIPARI MŰHELYVEZETÉS ÉS SÜTŐIPARI SZÁMTAN Irta: NEUMANN BÉLA sütőmester. Ára: 4 — p. Megrendelhető a sütőipartestületnél. Ára a megrendeléssel együtt beküldendő. Napiárak: SÜTEMÉNY MINIMÁLIS ÁRA: kicsinyben darabonként 5, két darabon felül 4’5 fillér. Nagyban 4 fillér. (1934. XI. 5-től.) (494/88. kér. min. 1934. sz. rend.) Minimális súly: Zsemlye 5 dgr., császárzsemlye 4 dgr., kifli 3V* dgr. (95608/1928 К. M.) KENYÉR MINIMÁLIS ÁRA 1936 XI. 21-TÓL: 5-ös számú búzalisztből készült félbarna kenyér nagybani ára 29 fillér, kicsinybeni ára 32 fillér. 4-es számú búzalisztből készült félfehér kenyér nagybani éra 32 fillér, kicsinybeni ára 36 fillér. (a 4-es számú búzalisztből készült félfehér kenyér, amennyiben ezt a piac helyzete indokolja, nagybani ára 31 fillérért, kicsinybeni éra 34 fillérért is forgalomba hozható.) 4-es számú búzalisztből 1 kgr.-os, vagy fél kgr,-os cipókban készült félfehér kenyér nagybani ára 34 fillér, kicsinybeni ára 38 fillér. Rozskenyér nagyban 32 fillér, kicsinyben 36 fillér. 2-es számú búzalisztből készült fehérkenyér nagybani ára 36 fillér, kicsinybeni éra 4o fillér. Az 5-ös sz. búzalisztből készült és eddig középtipusunak minősített és ezen, vagy bármely más néven forgalomba hozott kenyér ezentúl kizárólag félbarna kenyér elnevezés alatt hozható forgalomba. A 4-es sz. búzalisztből készült kenyér ezentúl kizárólag félfehér elnevezés alatt hozható forgalomba. N 7 Prf í ЯтИТТТГТ

Next

/
Thumbnails
Contents