Viz és Világitás, 1934 (11. évfolyam, 1-24. szám)

1934-01-01 / 1-2. szám

X!, évfolyam 1—2. száTn. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én Budapest, 1934. január hó A GAZ, VÍZ, FŰTÉS ES VILLAMOSSÁG SZAKLAPJA A BUDAPESTI BÁDOGOS ÉS SZERELŐ IPARTESTÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE Állandó melléklet: FÉMIPAROSOK LAPJA Felelős szerkesztő : LAKATOS MIHÁLY Szerkesztő : HEGEDŰS MÁRTON Fömunkatí.rsak : BECSEY ANTAL, BERNAUER IZIDOR DEMBITZ GYULA, DR. POGÁNY BÉLA WILLHEIM GUSZTÁV Szekesztőség és kiadóhivatal : VI. PODMANICZKY UCCA 27. Telefon : Aut. 120-69, 249=92. Postatakarékpénztári számla: 29-072. ELŐFIZETÉSI DÍJAK Fel-verdeeVi--------------------------- 1L- P HIRDETÉSI DÍJAK : rl^„u®ntnpknfmlr Egyévrs— _ — — 20—P renkent 25 tiller Újdonság! Közoonti- és etega-fütéshez, rnelegvizelőállitáshoz. alkalmazza a szab. „PÁTRIA“ toéSaBf susse eme>y haxal barna **én­uCIOllilMd E» íltí & SS SS & nel gnzdasegosan füstmen­tesen tüzelhető. ULRICH 3* J. Budapest, VI, Vilmos császár-ut 31. szám.

Next

/
Thumbnails
Contents