Viz és Világitás, 1935 (12. évfolyam, 1-24. szám)

1935-01-01 / 1-2. szám

Budapest, 1935. január hó X«. évfolyam 1—2. szám ELŐFIZETÉSI DÍJAK: Nagyadévra _ — — _ — •— P Félavra — _ — — — _ 11.— P Egy évre— — — — — — — — 20—P HIRDETÉSI DÍJAK: ^^“5» a gáz, víz, fűtés és villamosság szaklapja A BUDAPESTI BÁDOGOS ÉS SZERELŐ IPARTESTÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE Állandó melléklet: FÉMIPAROSOK LAPJA Felelős szerkesztő : Főmunkatársak : Szekesztőség és kiadóhivatal : LAKATOS MIHÁLY BECSEY ANTAL, BERNAUER IZIDOR VI.. TERÉZ-KŐRÚT 56. SZÁM. rpli Szerkesztő : DEMBITZ GYULA, DR. POGÁNY BÉLA Telefon : Aut. 120-69, 249-92. HEGEDŰS MÁRTON WILLHEIM GUSZTÁV Postatakar kpénztári számla: 29.072 Használjon MNEOLUM OLOM CSÖVET 33°/0 sulymegtakaritás, 30*/0-kal magasabb nyomásra alkalmazható­Budapest Székesfőváros Vízmüvei által engedélyezve. ULRICH B. I. Budapest, VI., Vilmos császár-ut 31. Te,e,on Vasii g

Next

/
Thumbnails
Contents