Viz és Világitás, 1936 (13. évfolyam, 1-24. szám)

1936-01-01 / 1-2. szám

1936. JANUÁR HÓ. t * XIII. ÉVFOLYAM. £ Z9h SZÁM. ám % ZS Z3 i A GÁZ, VÍZ, FŰTÉS ES VILLAMOSSÁG SZAKLAPJA Főmunkatársak: Szerkesztőség és kiadóhivatal:. Felelős szerkesztő: BECSEY ANTAL, BERNAUER IZIDOR, VI., TERÉZ-KÖRÜT 56. SZÁM LAKATOS MIHÁLY DEMBITZ GYULA, DR. POGÁNY BÉLA, WILLHEIM GUSZTÁV Telefon: 120—69, 249—92. Postatakarékpénztári számla: 29.072 ELŐFIZETÉSI DIJAK: __________ ____________________________ _____Egyéb szám ára — — — 6.- 11:- 20.- 1 ­HIRDETÉSI DIJAK: Hasábmilliméte­renként 25 fillér Használjon MNEOLUM í OLOMCSŐVET 33% súlymegtakarítás,. 30%-kai magasabb nyomásra alkalmazható. Budapest Székesfőváros Vízművel által engedélyezve Ulrich b. j. Budapest ui. IMS csdszdr-ui 31. Telelőn 12-6-07-idl 12-6-11­TUNC 4L DUPLASP1RALL

Next

/
Thumbnails
Contents