Viz és Világitás, 1938 (15. évfolyam, 1-16. szám)

1938-01-01 / 1-2. szám

ívoo o m'i umi hl/ 1—1. SZÁM. A 6ÄZ-, UIZ-, KÜZPODTI FOIES-SZERELÉS és uilügitasiechrika szaklapja Főmunkatársak: Szerkesztőség és kiadóhivatal: Felelős szerkesztő: BECSEY ANTAL, BERNAUER IZIDOR, VI., TERÉZ-KÖRÜT 56. SZÁM LAKATOS MIHÁLY DEMBITZ GYULA, DR. POGÁNY BÉLA, WILLHEIM GUSZTÁV Telefon: 1—120—69, 1—249—92. Postatakarékpénztári számla: 29.072 ELŐFIZETÉSI DIJAK: Egész évre 20.—, félévre 10.— P. HIRDETÉSI DÍJAK: Hasábmilliméterenkint 20 fillér. MEGJELENIK HAVONTA KÉTSZER. Használjon MNEOLUM i OL OMCSÖ VET 33% súlymegtakarítás, 30%-kal magasabb nyomásra alkalmazható. Budapest Székesfőváros Vízmüvei által engedélyezve Ulrich b. j. Buflapesi, III, llilmas császár-oi 31, Telelőn 1126-07-1011-126-11­• 0 TUNGSRAM KRYPTON

Next

/
Thumbnails
Contents