Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1911 (23. évfolyam)

8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva

Kávéilázak. Czím-jegyzék. 930 Czím-jegyzék. Kávéházak. Óbudai «Otthon» k. h. (Polczner Ist­ván), ül, szentlélek-tér 4. «Opera» k. h. (Steiner József), VI, An­drássy-át 24. Tel. 22—51. «Orczyhoz» k. h. (Ungár Dániel), X, Orczy-út 26. «Orient» k. h. (Molnár Sándorné). Rá­kóczi-út 42. Tel. 12—26. «Országház» k. li. (Gárdonyi József), V, nádor-u. 31. Tel. 33—64. «Országvilágí k. h. (Horváth Dezső), VI, Andrássy-út 61. Tel. 85 -47. «Ostende» k. h. (Grosz Ödön), VH, Rákóczi-út 20. Tel. 86 -40. «Otthon» k. h. (Korda J. H.), X, belső jászberényi út 16. T. 92—94. «Otthon» k. h. (Pollák és Böhm), VHI, Rákóczi-út 9. Tel. 54—50. «Otthon» k. h. (Weidlinger Edéné),VH, Szugló-u. 24. «Palatinus» k. h. (Hochsinger Mikiós), V, Lipót-körút 5. Tel. 47 12. «Palermo» k. h. (Thein J. és Társa) VI, Andrássy-út 47. Tel. 105—14. «Pálffy» k. h. (Kovács Gyula), H, Zsig­mond-u. 2. «Pali» k. h. (Löwy Pál), VI, Podma­niczky-u. 37. Tel. 20—81. «Palota» k. h. (Mayer János), I, szent­János-tér 4. Tel. 73—51. «Pannónia» k. h. (Pelzmann Ferencz), ATH, Rákóczi-út 5. Tel. 56—68. «Páris» k. h. (Simon Pál), VI, váczi körút 25. Tel. 27—56. «Pask» k. h. (Grossmann Lázár), VI, aréna-út 33. «Parlament» k. h. (Freund Henrik), V, nagykorona-u. 19. Telefon 35—38. «Petőfi szobor» k. h. (Dömötör F.), IV, Petőfi-tér 4. «Philadelphia» k. h. (Szabó Sámuel), I, alagut-u. 3. Tel. 40 -94. «Piccoló» k. h, (Kőszeghy Gézáné, H, Zsigmond-u. 15. «Piccolo» k. h. (Stern Vilmos),A 7, váczi körút 20. Tel. 27—15. «Pilvax» kávéház, (Papp József), TV, koronaherczeg-u. 7. «Podmaniczky» k. h. (Bosner Károlyné), VI, Podmaniczky-u. 63. Tel. 165—38. • Polgári» k. h. (Singer Salamon), AH, akáczfa-u. 54. Tel. 13—14. Polivka Károly, IH, kiskorona-u. 49. «Portugál» k. h. (Singer Frigyes), VH, Bethlen-u. 5. «Quarnero»k.h. (Mozeszkó Márkus), VH, dohány-u. 4. Tel. 486. «Rákóczi» k. h. (Zuckerkandel Izidor), VIH, Teleki-tér 4. Tel. 69—56. «Bákosi» k. h. VH, Thököly-út 27. Tel. 86-17. «Rapszky» k. h. (Rapszky Zsigmond). IX, Ferencz-krt 46. Tel. 52—23. Redlich A., IH, vöröskereszt-u. 9. Te­lefon 41—43. Reinprecht Alajos, H, lánczhid-u. 12. Tel. 40 29. «Rémi» k. h. (Klein Ignácz).VHI,József­körút 4. Tel. 80—17. «Rimini» k. h. (Herzman Dezső), AT, aréna-út 60. Tel. 156—99. «Riviéra» k. li.(Kovács),A TH,aréna-út 19. Tel. 82—41. «Róma» k. h. (Grósz Zsigmond), ATI, AVesselényi u. 13. Tel. 39—48. Róna Gyula, X, népliget. Telelefon 106—74. Rosenfeld Henrik. Hl, Lajos-u. 91. Te­lefon 42—39. Rosenthal Lipót Pál, VI, Városliget, mutatványos-tér. Tel. 148—73. «Roseveit» k. h. (Glauber és Lang),VH, Izabella-tér 1. Róth Dániel, VH, dohány-u. 66. «Royal» k. h. ATI, Erzsébet-körút 49. Telefon 15—07. «Royal Orfeum», k. h. (Bálint Dezső), VH, Erzsébet-körút 31. Tel. 153—37. «Boyal pavillon» (Gerbaud Emil), AT, Városliget. Tel. 56—65. «Salvator» k. h. (Stern Ignácz), ATI, dob-u. 31. Tel. 11—23. «Salzer» k. h- (Salzer Ignácz), IV, Ká­roly-körút 4. Tel. 17—03. «Seifert» kávéház, (Seifert Dezső), AH, kerepesi-út 40. Tel. 91 14. Scheiring János. ATH, Baross-u. 118. — Telefon 60—97. Schvarcz S. és Társa, AT, király-u. 10. Sebő Miklósné, özv., VHI, Reviczky­utcza 9. Sebők Sándor, X, kápolna-u. 10. «Secessio» k. h. (AVeisz Bertalan), AT, Andrássy-út 20. Telefon 28—72. Seemann k. h. (Gál Arnold), A 7, váczi körút 70. Telefon 26—37. «Simplon» k.h.(Szabó Tivadar),ATH, Jó­zsef-körút 8. Tel. 117-26. «Splendid» k. h. (Grosz Samu), IV, Károly-körút 24. Tel. 85—22. SpolaritsGyörgy, Vin, József-krt 37—39. Tel. 146—23. «Sport» k. h. (Pollák Hermán) VH, Bákóczi út 82. Tel. 51—65. «Statistika» k. h. (Schönmann J.), H, Margit-körút 49. Tel. 4—52. «Stefánia Corso» le. h. (Klein testv.), ATI, Thököly-út 80. Tel. 93—80. «Strasser» k. h. (Strasser Ármin),ATI, Károly-krt 17. Tel. 18—74. «Szabadság» k. h. (Strausz Antal), V, Aulich-u. 8. Telefon 38—64. «Szalon» k. h. (Goldhammer József), VI, Andrássy-út 12. Tel. 28—64. «Szalon» k. h. (Antony István), IH, Zsigmond-tér 8. Tel. 89—11. «Szalon» k. h. (AVeisz Béláné, Vili, József-krt 9. «Szarvas» k. h. (Czrnogorácz Szilárdné özv. és Tsa), I, szarvas-tér 1. Tel. 42—11. «Széchenyi» k. h. (Petrovits Györgyné), IX, Ferencz-körút 9. Tel. 69—29. «Szeged» k. h. (Rujder Sándor), Vll, dohány-uteza 2. Tel. 17—81. «Székesfővárosi kioszk» (Lusthaus és Gerő),ATI, Stefánia-út 36. Tel.54—16. Székesfővárosi Pavillon k. h. (Weingru­ber Ignácz), AT. Városliget. Telefon 81—60. «Szerb» k. h. (Márk Károly), TV, hajó­utcza 5. Tel. 55. «Szigetvári» k. h. (Garai Sándor), ATH. Baross-u. 111. Tel. 57—00. «Szinház» k. h. (Somló ATlmos), V, Lipót-körút 19. Tel. 102—41. «Terézvárosi kávéház» (Kohn Fülöp), A 7I, király-u. 52. Tel. 29-08. «Terminus» k. h. (Klauber Julia), AT, Teréz-körút 52. Tel. 8—66. Thomaszovits Jakab, IH, Flórián-u. 14. Tel. 96—85. «Thököly» k. h. (Beichert J.), VH, Thö­köly-út 22. Tel. 166—97. «Tigris» k. h. (Schwarz Ignácz), VH, István-út 33. Tel. 172 60. «Tőzsde» k. h. (Grósz A.),V, Széchenyi­utcza 1. Tel. 85—69. és 14—38. «Trocaderó» (Grüner Jakab)VH, király­utcza 77. Tucker Samu, IH, mókus-u. 6. Telefon 43—75. «Turin» k. h. (Edelmann Mór),ATI. Bá­kóczi-út 84. Tel. 116 68. «Turul» k.h.(Sabelli N.)VI,Szondy-u.50. Tel. 165-77. «Udvari» k. h. ATI. Erzsébet-körút 45. Telefon 64—14. «Uj idők» k. h. (Kállai J.), VI, váczi körút 45. Tel. 29—76. «Újlak központi» k. h. (Zsebő Lajos). IH, Kolosy-tér 2. Tel. 43 -59. «Ulits» k. h. (Ulits Lörincz),V, Ferencz József rakpart 39. Tel. 35 -70. «Upor» k. h. (Upor József), V, szabad­_ ság-tér 17. Telefon 38—34. «Üstökös» k. h. (Goldstein Dávidné), VH, szövetség-u. 4. «Vadászkürt» (Kommer Ferencz), IV, Türr István-u.5. Telefon 10—78. és b—51. «Vajda Hunyad» k h. (HorváthMihály), VH, Thökölv-út 8. Tel. 56—42. «Valeria» k. h. (Szeiffert Antal), ATH, József-körút 87. Telefon 53—40. «Várkerti kioszk» k. h. (Forgó Károly), H, Ybl Miklós-tér 9. Tel. 83—59. «Vasuti» k. h. (Fisch Hermann), AT, váczi krt 61. Tel. 120 46. «Velencze» k. h., (Lakner Lajos), ATI. Rákóczi út 68. Tel. 61—29, «Victoria» k. h. (Neumann Béla), ATI, Erzsébet-körút 41. «ATgadó» k. h. (Evva Lajos), Y, Deák Ferencz-u. 2. Tel. 34—87. «Vigszinház» k. h. (Brück Károly), V, Lipót-körút 32. Tel. 128—52. «Vörösmarthy» k.li. (Klopfer Mór),VH, dob-u. 91. Wagner József utóda Berger Szilárd Lajos, V. József-tér 5. Tel. 33—68. Weinstein Adolf,ATH, népszinház-u. 33. Telefon 58—43. «Wekerle» k. h. (Blau Béla), A 7H, Bá­kóczi-út 70. Tel. 53—27. WernerJózsefnó,özv.,X,kerepesi út 140. Wertheimer k. h.fBass Lajos),ATH, nép­szinház-uteza 28. Telefon 52—04. «Windsor» k. h. (Weisz Bertalan) AT, Andrássy-út 20. «Zala» k. h. (ErnstMihály),VH,dohány­uteza 40. Tel. 116-48. «Zöld koszorú» k. h., (Grün Ignácz),VH, alsó erdősor 6. «Zrinyi» k. h., (Lőwy Dezsőné), ATH, Mátyás-tér 11. «Zugló» k. h. (Baum A. József). VH, angol-u. 33. Tel. 95—68. TÖRLEY PEZSGŐ. Kávéházi berendezők. (L. Asztalosok alatt.) TRUGLY A. és KARALYOS K. Műbutor-asztalosok lakásberende­zési vállalata és tervezési irodája. VII, Hemád-u. 22. — Műhely: VI, Hungária­Isrt 184. Tel. 140—62. Elvállalunk teljes lakás, villa, szálloda, kávéház, dísztermek, gyógyszer­tárak és portálok készítését és berendezését művészies kivitelben. Munkánk és áraink szo­lidságáért szavatolunk. Költségvetéssel díjta­lanul szolgálunk.

Next

/
Thumbnails
Contents