Izraelita Elemi Polgári Fiú- és Leányiskola, Baja, 1895

A hitközségi iskolaszék megbízásából szerkesztette: A TANÍTÓTESTÜLET. BAJA, 1896. Nyomatott Nánay Lajos gyorssajtóján. ELEMI•, POLGÁRI FIÚ• ÉS LEÁNY ISKOLÁJÁNAK TIZENÖTÖDIK iRfESItÓ’JE az 1895.—96. tanévről. A BAJAI 1ZR. HITKÖZSÉG

Next

/
Thumbnails
Contents