Állami Balassi Bálint gimnázium, Balassagyarmat, 1930

BUDAPESTVI9ÉKI TANKERÜLET 1330—I93I-IK TANÉV A BALASSAGYARMATI M, KIR. ÁLL BALASSI BÁLINT REÁLGIMNÁZIUM XXXI. ÉVI ÉRTESÍTŐJE. KÖZLI: WIESINGER KÁROLY KIR. IGAZGATÓ. BALASSAGYARMAT, Nyomatott Hollós? Géza könyvnyomdájában 19 3 1

Next

/
Thumbnails
Contents