Baranyavármegye Hivatalos Lapja, 1931 (33. évfolyam, 1-55. szám)

BARANYA VÁRMEGYE /I HIVATALOS LAPJA Szerkesztette : ANDRETZKY JÓZSEF Bárány a vár megye árvaszékének h. elnöke. NYOMATOTT TAIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDAjABAN PÉCS. 1931 1931-iki évfolyam.

Next

/
Thumbnails
Contents