Baranya Vármegye Hivatalos Lapja, 1936 (38. évfolyam, 1-55. szám)

BARANYA VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA 1936-iki (XXXVIII.) évfolyam. Szerkesztette: Dr. MÉRŐ JÓZSEF Baranya vármegye főlevéltárosa. Nyomatott Taizs József könyvnyomdában Pécs, 193?.

Next

/
Thumbnails
Contents