Baranya Vármegye Hivatalos Lapja, 1937 (39. évfolyam, 1-53. szám)

BARANYA VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA 1937-íkí (XXXIX.) évfolyam. Szerkesztette: Dr. MÉRŐ JÓZSEF Baranya vármegye főlevéltárosa. Nyomatott Taizs József könyvnyomdában Pécs, 1938.

Next

/
Thumbnails
Contents