Baranya Vármegye Hivatalos Lapja, 1938 (40. évfolyam, 1-57. szám)

A HIVATALOS LAPJA 1938-íkí (XL.) évfolyam. Szerkesztette: Dr. MÉRŐ JÓZSEF Baranya vármegye fölevéltárosa. Nyomatott Taizs József Könyvnyomdában Pécs, 1939. BARANYA VÁRMEGYE

Next

/
Thumbnails
Contents