Baranya Vármegye Hivatalos Lapja, 1941 (43. évfolyam, 1-54. szám)

BARANYA VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA 1941-iki (XLIII.) évfolyam. Szerkesztette: Dr. MÉRŐ JÓZSEF Baranya vármegye főlevéltárosa. Pécs, 1942. Ptf»l Álnál Ltvi'iír ! Btti-J- í Nyomatott Taizs József könyvnyomdában.

Next

/
Thumbnails
Contents